Strana zelených vyzývá všechny obyvatele Karlových Varů, kterým není lhostejný osud Karlovarského symfonického orchestru, jakož i „kulturní politika“ současného vedení města Karlovy Vary, k účasti na jednání zastupitelstva, které je ze zákona veřejně přístupné. Právě na zasedání, které se koná v úterý 29. června, se zastupitelstvo bude zabývat převodem Karlovarského symfonického orchestru z příspěvkové společnosti města na obecně prospěšnou společnost. Samotná tato snaha, kterou koalice ODS a ČSSD odůvodňuje „optimalizací fungování“, je dokladem neodpovědného přístupu města ke kultuře.

Rozhodli jsme se proto vyzvat veřejnost, aby účastí na jednání zastupitelstva dala najevo svůj názor. Nejde totiž jen o samotnou existenci a zachování KSO, ale i o budoucnost kultury v našem městě jako takové. Už sám fakt, že město a konkrétně náměstkyně pro kulturu dosadí do vedení uměleckého tělesa osobu, která je pro značnou část členů nepřijatelná, svědčí o tom, že je přístup města ke kultuře tristní. Po nedávném odchodu studentského filmového festivalu Fresh Film Fest, k němuž se pořadatelé rozhodli kvůli nezájmu a neschopnosti komunikace ze strany města, se tak opět potvrzuje, že se kvalitní kultura v lázeňském městě pomalu, ale jistě dusí pod modro–oranžovou pokličkou. ODS i ČSSD tak potvrzují, že jim chybí i ta nejmenší míra sebereflexe. S sebou by si občané měli vzít bílá trika se slogany, transparenty a pevné nervy.