Cílem tohoto projektu je představit široké veřejnosti nejen v naší zemi, ale i v zahraničí regionální potraviny, které vznikají v Karlovarském kraji z místních surovin. Navíc nám jde i o podporu a propagaci kvalitních malých a středních zemědělců a potravinářů v regionu.

Výrobek musí splňovat tři základní pomínky. Jednak, že potravinářský nebo zemědělský výrobek, který je předmětem žádosti o udělení značky musí být vyrobený z tradičních surovin a v našem regionu. Navíc podíl tuzemských surovin musí tvořit minimálně 70 procent. Hlavní složka potraviny musí být ovšem celá tuzemského původu. Také musí v jednom znaku vykazovat vyjimečnou kvalitativní charakteristiku, která zvyšuje jeho přidanou hodnotu a zaručuje jeho jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům na trhu.