Politické strany, politická hnutí, jejich koalice, nezávislí kandidáti a sdružení, které se chtějí v říjnových volbách ucházet o hlasy voličů, musí podat své kandidátní listiny prostřednictvím svých zmocněnců příslušnému registračnímu úřadu nejpozději do 16.00 hodin v úterý 10. srpna 2010.

Magistrát města Karlovy Vary jako registrační úřad pro obce a města Andělská Hora, Bochov, Božičany, Březová, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Kyselka, Mírová, Otovice, Pila, Sadov, Stanovice, Stružná, Šemnice a Teplička.

Magistrát upozorňuje zmocněnce volebních uskupení, že do konce tohoto týdne mají šanci podávané kandidátní listiny zároveň konzultovat, a díky tomu odstranit případné nedostatky podávaných kandidátních listin na místě. Během posledních dvou dní v příštím týdnu již s nejvyšší pravděpodobností nebude dostatečný časový prostor pro zjišťování možných nedostatků v kandidátních listinách a jejich okamžité opravy na místě při podání.

Opravy pak budou muset být už řešeny převážně formou oprav protokolárních, k nim nimž budou zmocněnci vyzýváni písemně zásilkou do vlastních rukou a případná oprava si tak vyžádá ze strany zmocněnců pravděpodobně o něco více času i práce.

Je tedy nejlépe využít dostatečného časového prostoru i pro případné konzultace v tomto týdnu.