Nemyslím, že by se stavět v Karlových Varech zásadně nemělo. Je však nutné, aby nové stavby neznehodnocovaly jedinečnost našeho krásného města, ale aby se mu přizpůsobily. Ať už se jedná o velikost nového objektu, jeho souvztažnost s okolními stavbami, narušení přirozených pohledů nebo zastínění okolních objektů. Přizpůsobovat ji vývoji města a zachovat jeho „genius loci“, neznehodnocovat jeho výjimečnou urbánní atmosféru obyvatelům i návštěvníkům Karlových Varů.

Byly doby, kdy každá nová výstavba procházela složitými procedurami schvalování, na nichž se podílelo mnoho odborníků. Nemyslím si, že je to dnes nutné, ale v žádném případě nesmí o stavbách rozhodovat pouze investor, kterému to posvětí někteří úředníci, za jejichž zády stojí „odborníci“ ze stávajícího pátého patra radnice.