Karlovarský kraj hospodařil lépe, než se předpokládalo. Rozpočtové výdaje dosáhly zhruba 2,6 miliardy korun a ve vztahu k upravenému rozpočtu s výdaji 4,5 miliardy korun byly čerpány na 42 procenta. Daňové příjmy dosáhly zhruba 888 tisíc korun. Výrazně se dařilo šetřit třeba výdaje na činnost zastupitelstva. Výdaje zastupitelstva kraje byly v pololetí kolem 15,7 milionu korun. Kraj už tak letos nemusí další mimořádná úsporná opatření přijímat.

Kromě daňových příjmů získal Karlovarský kraj v pololetí přes 81,5 milionu korun na nedaňových příjmech, což je proti rozpočtu plnění na 89 procent. Kapitálové příjmy byly 3,6 milionu korun, s plněním na 120 procent. Celkový souhrn finančních zdrojů kraje dosahoval kolem 3,1 miliardy korun a ve vztahu k upravenému rozpočtu to bylo plnění na 69 procent. Peníze, které ušetříme, dáme tam, kde se při tvorbě rozpočtu nejvíce krátilo.