Navrhl jsem vytvořit pracovní skupinu, která se bude zabývat přípravou projektu likvidace bolševníku, křídlatky a dalších invazivních rostlin. Projekt pak předloží do Operačního programu Životní prostředí, odkud je možné získat až devadesátiprocentní dotaci. Příprava projektu bude stát podle mého odhadu zhruba pět až deset milionů. I když kraj v zásadě není majitelem postižených pozemků, přispěje do přípravného fondu jednotkami milionů. Očekáváme ale finanční podporu všech zainteresovaných, čímž si ověříme jejich faktický zájem problematiku vyřešit. V našem kraji se to týká území o rozloze asi dva tisíce kilometrů. Naším cílem by mělo být na podzim roku 2011 podat žádost o financování projektu do Operačního programu Životní prostředí, což souvisí i s termínem výzvy. První jednání pracovní skupiny proběhne v polovině září. Odhaduji, že náklady na tento projekt budou zhruba 100 milionů korun.