Současná vedoucí stavebního úřadu karlovarského magistrátu Iva Heliksová v tuto chvíli nemá vysokoškolské vzdělání, což však nebrání tomu, aby byla radou města jmenována do funkce vedoucí odboru stavební úřad s podmínkou dalšího prohlubování a zvyšování kvalifikace. Odborné kvalifikační předpoklady, jako je například zvláštní odborná způsobilost, samozřejmě splňuje a musela je splňovat i jako dlouholetá vedoucí oddělení stavebního řízení, kterou předtím byla.