Ano. Krajský úřad Karlovarského kraje, jako úřad příslušný v procesu posuzování vlivů na životní prostředí, oznamuje, že bylo předloženo oznámení a zahájeno zjišťovací řízení záměru „Lyžařský areál Plešivec Krušné hory“. Předmětem záměru je výstavba lyžařského areálu v katastrálním řízení obce Abertamy, Pstruží u Merklína a Pernink. V rámci realizace záměru budou vybudovány tři lanové dráhy, sjezdové tratě, snowpark, parkoviště, akumulační nádrže pro umělé zasněžování a další doprovodné stavby. Realizace záměru by měla být zahájena v roce 2011 a dokončena v roce 2013. Oznamovatelem je společnost Technické služby Abertamy.

Zpracované oznámení záměru je k nahlédnutí na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, na obcích Abertamy, Pernink a Merklín a na internetových stránkách. Vyjádření k oznámení je možné zaslat nejpozději do 1.listopadu 2010 na Krajský úřad Karlovarského kraje.