Ano, přijímací zkoušky budou opět zavedeny. Dohodli se na tom jak ředitelé škol zřizovaných krajem, tak ředitelé škol soukromých. Cílem zavedení zkoušekmábýt především zvýšení kvality studentů středních škol a smysluplnější rozdělení studentů mezi maturitní a učňovské školy. Inspirovali jsme se Zlínským krajem, kde už přijímací řízení na střední školy proběhlo. Tamní střední školy žádný odliv žáků nepociťují. Žáci základních škol si zkoušky budou moci samozřejmě vyzkoušet.

Náklady Karlovarského kraje na zorganizování přijímacích testů budou přibližně 720 tisíc korun. Výsledky žáků na základní škole ale budou i nadále hrát v přijímacím řízení roli.Ugymnázií bude mít přijímací test 70procentní váhu, u ostatních maturitních oborů 60 procent a zbytek. Žáci v Karlovarském kraji, kteří chtějí na maturitní obory, poprvé projdou přijímacími testy ve dnech 26. až 28. dubna.