Na programu budou mít zastupitelé devět bodů. Nejprve zastupitelé složí slib člena zastupitelstva a poté bude následovat volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise. Zastupitelé pak schválí program jednání a schválí volební řád a volební komisi.

Poté přistoupí k volbě primátora a náměstků. V tomto bodě určí počty členů rady, náměstků, způsob volby primátora a náměstků a zvolí primátora a náměstky. Pak následuje volba členů rady města. Zastupitelé určí počet radních a způsob jejich volby. Poté nové radní zastupitelé zvolí.

Na programu jednání je i volba členů kontrolního výboru, určení počtu jeho členů, volba předsedy a členů kontrolního výboru. Stejně budou zastupitelé postupovat i při volbě členů do finančního výboru. Určí počet členů, předsedu i zastupitele, kteří v něm budou zasedat.

Poté následuje vystoupení primátora města.