Zastupitelé odsouhlasili, že KSO dostane navíc dva miliony korun. Nyní je tedy na řediteli orchestru Zdeňku Vikorovi (ČSSD), aby rozhodl, jak tyto peníze využije.

„Skutečně už pracujeme na rozdělení peněz, abychom přesvědčili zastupitele o tom, že tento příspěvek má smysl a bude využit co nejefektivněji,“ zmínil ředitel Vikor.

Podle něj ve svých záměrech dodrží požadavky zastupitelstva – použít peníze na provoz tělesa a na mzdy. „To mohu potvrdit, právě v těchto věcech nyní tyto finance chybí. Půjdou tedy na provoz, kde chybí, a zároveň na mzdy,“ dodal šéf orchestru.

KSO se také podařilo za první pololetí skončit v černých číslech. „Vykázali jsme zisk ve výši 47 tisíc korun, což sice není závratná částka, ale oproti dřívějšku je to dobrá zpráva,“ uvedl Vikor.

Stín nad orchestrem tedy zůstává pouze v neshodách s některými hráči a také v pytlích dokumentů, které nyní kontrolují pracovníci magistrátu. „Určitě je pořád cítit jistou kritiku z řad hudebníků, kteří zřejmě nechápou, kdo je zaměstnanec a kdo zřizovatel, ale stále se snažíme vyřešit věci v zájmu orchestru. Co se týče zmíněných dokumentů z předešlých období, tak o nich si myslím, že je to velmi zajímavé čtení a ne všichni jsou tak bezchybní, jak si lidé myslí,“ nastínil ředitel Vikor.

Vikor také přislíbil, že v polovině srpna podá konkrétní informace k vývoji v KSO.