Uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených zaměstnavatelem

Zaměstnanec zaměstnavatele, na kterého byl vobdobí od 1. září 2008 do dne nabytí účinnosti novely zákona č. 118/2000 Sb., podán insolvenční návrh, nebo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení, a který nemohl uplatnit mzdové nároky zdůvodu nesplnění podmínek stanovených zákonem č. 118/2000 Sb., může ode dne 20.7.2009 žádat o uspokojení splatných mzdových nároků na kterémkoliv úřadu práce.

Vokrese Karlovy Vary se to týká především zaměstnanců společností Karlovarský porcelán a.s. a CONCORDIA a.s.

Vpřípadě podání žádosti žadatel doloží:

1) Tiskopisy „Žádost o uspokojení mzdových nároků“, „Doložení mzdových nároků zaměstnance“ a „Údaje pro výpočet daně zpříjmu“. Tiskopisy jsou k dispozici na Úřadu práce vKarlových Varech, Sokolově a Chomutově, dále na jejich detašovaných pracovištích vChodově a Ostrově, na Městských úřadech vNové Roli a Klášterci nad Ohří. Dále jsou tyto žádosti kdispozici také na personálních (mzdových) odděleních společnosti Thun 1794 a.s. vNové Roli, Chodově a Klášterci nad Ohří. Na personálních odděleních je třeba si vyzvednou také „Potvrzení pro zaměstnance“, které bude dokladem o výši dlužných mzdových nároků. Na všech výše uvedených místech jsou vyvěšeny pokyny a vzory pro vyplnění žádosti.
2) Pracovní smlouvu (příp. dohodu o pracovní činnosti).
3) Doklad o ukončení pracovního poměru – výpověď, dohoda, okamžité zrušení pracovního poměru.

Kověření údajů dále žadatel předloží: Občanský průkaz a průkaz zdravotního pojištění.

Žádosti o uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených zaměstnavatelem je možné podávat na Úřadu práce vKarlových Varech a dalších dočasných pracovištích, kde bude zabezpečena i odborná pomoc při vyplňování žádostí.

Činnost dočasných pracovišť bude organizována podle níže uvedeného rozpisu:

• Městský úřad Nová Role:
dne 27.07.2009 od 08:00 do 17:00 hod.
dne 28.07.2009 od 08:00 do 15:30 hod.

• Vobjektu porcelánky Thun 1794 a.s., Nová Role:
dne 27.07.2009 od 08:00 do 17:00 hod.
dne 28.07.2009 od 08:00 do 15:30 hod.

• Městský úřad Klášterec n/O:
dne 29.07.2009 od 08:30 do 17:00 hod.
dne 30.07.2009 od 08:30 do 15:30 hod.

• Vobjektu porcelánky Thun 1794 a.s., Klášterec n/O:
dne 29.07.2009 od 08:30 do 17:00 hod.
dne 30.07.2009 od 08:30 do 15:30 hod.

• Vobjektu porcelánky EPIAG LOFIDA-PORCELÁN CZ s.r.o., Chodov:
dne 31.07.2009 od 09:00 do 15:00 hod.

Veronika Rohošková
Úřad práce vKarlových Varech