V řádech desítek milionů korun se pohybuje cena kompletní výměny potrubí, která v Karlových Varech rozvádějí termální vřídelní vodu k jednotlivým odběratelům. Řady se postupně opravují od roku 1992, kdy jejich správu převzala karlovarská Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád jakožto městská příspěvková organizace.

„Zpočátku byly opravy náročnější a dramatičtější, řešili jsme hodně havarijních stavů, které negativně ovlivňovaly i dodávky termální vody k odběratelům, komplikovali jsme život sobě i lázeňským zařízením. Zdědili jsme však rozvodnou potrubní síť v opravdu špatném stavu a jiná cesta, než ji opravovat, nebyla,“ říká ředitel Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Milan Trnka.

Podle odborníků bylo nutné především zajistit před agresivním působením vřídelního sedimentu i plášť potrubí.

„Zjistili jsme totiž při opravách, že zejména zvenčí byly trubky hodně zkorodované, a to zejména v těch nejnižších polohách. Ty, které pokládáme nyní, jsou z lepšího materiálu, který by měl garantovat dobrý stav potrubí nejméně dvacet let,“ pokračuje ředitel Trnka.

V současné době je rekonstruovaný celý výtlačný řad až k Císařským lázním, postupnými etapami byl opraven i spádový gravitační řad a úsek podzemního kolektoru pod hotelem Thermal. Způsob kontroly kvality potrubí je několikerý. Jedním z nich jsou body, jejichž kontrolou v podzemí pracovníci správ kontrolují celkový stav daného úseku.

Možností, kterou karlovarští odborníci také zkoušeli, byla kontrola prostupnosti a stavu potrubí prostřednictvím kamery spuštěné do řadu. „Tohoto způsobu jsme nikdy moc nevyužívali, protože v našich podmínkách v trubkách zanesených sedimentem se takováto kontrola moc neuplatní,“ říká ředitel Trnka.

Podle něj je nejhorší část oprav a rekonstrukcí termálních řadů už hotova. Přesto bude ještě nějakou dobu trvat, než budou potrubí opravena kompletně.

„Cena oprav se zvyšuje i kvůli různým souvisejícím investicím, včetně zajištění dodávek termální vody v době odstávky z náhradních řadů a podobně. V každém případě se vždycky snažíme co nejméně omezit naše odběratele. I z hlediska venkovních oprav řadu chceme vždy co nejméně rušivých zásahů, takže tomu práce přizpůsobujeme,“ dodává ředitel Trnka.