Nesázet na aktuálně moderní krátkodobé tak zvané wellness pobyty, ale naopak na tradiční karlovarskou lázeňskou léčbu, založenou na špičkové balneologii a vřídelní vodě. To je dnes trend velkých provozovatelů lázeňských zařízení v Karlových Varech. S tím bezprostředně souvisí i stále rostoucí spotřeba vřídelní vody.

„Jen lázeňské sanatorium Imperial během posledních deseti let zvýšilo odběr termy dvojnásobně. Imperial spotřebovává přibližně čtvrtinu celkového množství vřídelní vody ve městě,“ říká ředitel karlovarské Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Milan Trnka.

Obecně se dá spočítat, že za rok proteče systémem správy zřídel a kolonád přes šedesát tisíc kubíků termální vody.

„Pro nás je nesmírně potěšující, že právě do Karlových Varů přijíždějí lidé za tradiční medicínou, že jim nestačí masáže či skotské střiky obyčejnou vodou, že zkrátka oceňují prokazatelné léčebné účinky tradiční karlovarské medicíny,“ doplňuje Trnka.

„Pokud jde o naši strategii, pozorně sice sledujeme všechny trendy v oblasti lázeňství, ale protežujeme nabídku delších pobytů s komplexní péčí, která pomáhá při závažných potížích a zároveň zlepšuje celkovou kondici a duševní rovnováhu pacienta. Chceme se také více zaměřit na tuzemské klienty,“ říká Hana Klímová z tiskového odboru karlovarského sanatoria Imperial.