Jestliže Vánoce patří z pohledu hasičů k těm spíše klidnějším obdobím, přelom roku — Silvestr a Nový rok — je pro hasiče časem zvýšené ostražitosti a aktivity. Například během dvou dnů na přelomu loňského a letošního roku zasahovali hasiči u celkem 181 požárů, což je skoro dvojnásobek celoročního průměru. Rok předtím likvidovali dokonce 245 požárů.

Největší podíl na této statistice má nesprávné používání zábavní pyrotechniky. Na vrub zábavní pyrotechniky jdou také desítky drobnějších požárů odpadů umístěných v různých místech, popelnic, kontejnerů, trávních porostů a okrasných keřů. Počet těchto požárů, které hasiči likvidují v časných ranních hodinách Nového roku, v posledních čtyřech letech značně narostl.

Kvůli zábavní pyrotechnice každoročně dochází i k zapálení odstavených aut, objevují se případy vyhořelých balkonů a bytů, do kterých vletěly zapálené světlice, rakety atd.

Naštěstí se většinou jedná o menší, lokalizované požáry, které se v minulých letech obešly bez vážnějších zranění. Vážná zranění ale každoročně způsobuje nesprávná manipulace se zábavní pyrotechnikou. Největší nebezpečí pak představuje zejména ta podomácku vyráběná, necertifikovaná.

Martin Hora z hasičského záchranného sboru radí: „Pamatujte, že pod vlivem alkoholu nebo jiných drog bychom se zábavní pyrotechnikou neměli manipulovat. Obzvláště varovné jsou i pokusy některých lidí odpalovat pyrotechniku zasazenou do skleněné láhve. Snad ani není nutné zdůrazňovat, jaká neštěstí a vážná zranění mohou tyto experimenty způsobit.“

Samozřejmostí by mělo být, že budeme nakupovat pouze certifikovanou pyrotechniku, budeme striktně dodržovat návod k použití a nedovolíme v žádném případě manipulaci s ní dětem.

Ohled bychom měli brát také na zvířata. Psi a kočky mají totiž mnohem vyvinutější sluch než lidé a při nadměrném hluku petard a dělbuchů doslova trpí. Může tak dojít k trvalému poškození jejich zdraví.

„Neodpalujte znovu pyrotechniku, která již jednou selhala. Naopak ji bezpečně zlikvidujte v souladu s návodem k použití. Doporučuji zalít ji vodou a zakopat,“ říká Martin Hora.