Novela zákona o regulačních poplatcích sice od 1. dubna 2009 zrušila třicetikorunový poplatek pro děti v ordinacích ambulantních lékařů, ale ostatní úhrady zůstávají nezměněné. Na toto doplácejí zejména dětské léčebny, kam nyní jezdí daleko méně pacientů jen z toho důvodu, že rodiče nemají na úhradu šedesáti korun denně po dobu několika týdnů. Pacientů ubývá, protože regulační poplatky zatěžují rodinný rozpočet klientů léčebny.

„Nám musela půjčit babička, abychom mohli do léčebny přijet,“ řekla Marie Hánová z Plzně. V léčebně v Lázních Kynžvartu je Marie Hánová s dcerou na pětatřicet dní a za tu dobu zaplatí 4200 korun, což je o polovinu více, než v době, kdy regulační poplatky nebyly.

„Od počátku dubna tohoto roku dochází k další změně ve věci vybírání regulačních poplatků, která se týká dětských pacientů, to je mladších 18 let,“ vysvětlila mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Zdena Marková. „U této věkové kategorie se ruší poplatek 30 korun za návštěvu praktického lékaře pro děti a dorost, praktického lékaře, zubního lékaře a lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní péči. Rovněž se nevybírá poplatek za za návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem pro děti a dorost nebo praktickým lékařem,“ uvedla. „V nemocnici se tato změna týká především dětských oddělení,“ pokračovala Marková.

Na celkové příjmy nebude mít změna zákona v nemocnici velký vliv.

„Zmenšení částky za regulační poplatky nebude tak významné, protože například v měsíci březnu v nemocnici v Karlových Varech předepsali lékaři na dětském oddělení k úhradě přibližně 42 tisíc korun na regulačních poplatcích. Z toho podstatnou část tvořily poplatky za hospitalizaci, asi 30 tisíc korun, a návštěvy v době ústavní pohotovostní služby, to bylo asi devět tisíc korun,“ vyjmenovala mluvčí.

Znamená to, že jediní zdravotníci, kterých se změna dotkne, budou dětští praktičtí lékaři. Z těchto příjmů nezřídka vybavovali svá pracoviště.

„Regulační poplatky měly smysl,“ uvedla dětská lékařka ze Skalné Jana Tomčálová. „Od jejich zavedení poklesla návštěvnost v mé ordinaci o polovinu. Ne proto, že by rodiče šetřili a nebyli ochotní uhradit za dítě třicetikorunový poplatek, ale protože dokázali odhadnout, jestli je nutné v konkrétním případě chodit k lékaři a vzali díl odpovědnosti na sebe,“ řekla. „Já jsem se potom mohla více věnovat těm, kteří přišli do ordinace. Jak to bude po zrušení poplatků, to uvidíme už po prvním měsíci fungování.“

Regulační poplatky ale byly pro lékařku přínosné i v tom, že si za ně mohla lépe vybavit ordinaci. „Zmodernizovala jsem ji, aby se tu pacienti cítili lépe,“ poznamenala Jana Tomčálová.