Kastelán bečovského zámku Tomáš Wizovský je hrdý na to, že u něj „v komnatách“ střeží velkolepou a vzácnou památku.

Přibylo po roce 2002, kdy byl na Bečov relikviář přivezen, výrazně návštěvníků?
Návštěvnost stoupla téměř trojnásobně.

Údajně se v něm našly i ženské a zvířecí kosti a na jednom z kamenů je záhadný nápis. Čím to?
Přimíchání ženských, dětských a zvířecích kostí je dáno faktem, že první křesťanští světci zpravidla zahynuli mučednickou smrtí a jejich těla byla pohřbena v hromadných hrobech. Při exhumování relikvií snadno mohlo dojít k záměně kosterních pozůstatků. Na drahých kamenech se objevují motivy z antické mytologie, vyobrazení zvířat a na některých také nápisy. Tyto gemy pocházejí z období starověku a byly do výzdoby relikviáře druhotně použity, což bývalo i přes „pohanské motivy“ tehdy běžnou praxí.

Lze vyčíslit jeho cenu? Nebýt vlasteneckého významu, prý by měl větší cenu než korunovační klenoty…
Finanční hodnota je v obou případech nevyčíslitelná. Ve srovnání s klenoty je relikviář výrazně starší a jeho význam je bez ohledu na mimořádné umělecké zpracování především sakrální.

Jaké na něm najdeme drahé kameny a kolik zlata ho zdobí?
Hřeben relikviáře zdobí kameny z horského křišťálu, dále jsou užity antické gemy převážně z chalcedonu, achátu, onyxu a jaspisu. Relikviář není celý ze zlata, ale jedná se o dřevěnou schránu domečkového typu, potaženou pozlaceným stříbrným plechem. Výzdobu dále tvoří postavy a reliéfy světců doplněné o zlatnické prvky. Pro zajímavost: pouze náklady na restaurování zlatnické výzdoby se vyšplhaly na částku osm milionů korun.

Poté, co v roce 1985 objevili památku kriminalisté, měl prý stát záměr objev ututlat a relikviář prodat. Pouze díky náhodě se objev „provalil“ a z prodeje sešlo…
Celý příběh vypátrání relikviáře měl dramatický průběh. Stát reflektoval nabídku amerického obchodníka a zahájil přípravy k prodeji a vyvezení tajemné památky. Paralelně však byla celá záležitost konspirativně řešena kriminalisty z Federální kriminalistické ústředny v režimu pohřešované věci. Díky velkému úsilí kriminalistů vedených panem Maryškou byl relikviář pod podlahou hradní kaple nalezen ještě před podpisem definitivní smlouvy o prodeji a zůstal na našem území. V letošním roce uplynulo dvacet pět let od tohoto „objevu století“.

Snaží se původní majitelé relikviář stále získat? Byli se v Bečově podívat?
Tajemný americký obchodník Danny Douglas navštívil oficiálně Bečov v roce 2005, kdy se zde potkal se svým tehdejším „rivalem“ Františkem Maryškou. Narozdíl od něj poslední šlechtičtí majitelé žádnou formální návštěvu v minulých letech nevykonali a o své nároky se z důvodu platnosti tzv. Benešových dekretů nepřihlásili.