Jaký je na tato uskupení názor Alternativy?
Názor na naše koaliční možnosti jsme deklarovali již před volbami a při vývoji volebního výsledku. Podrobně jsem to vysvětlil na webu alternativa08.cz i na radnicnilisty.cz. Své zásadní postoje respektujeme a nekroutíme se podle větru. Náš volební výsledek nás neoprávnil prosadit zásadnější změny, takže nezbývá než zatnout zuby a odolat rudé vlně, kterou si voliči vybrali. Že zrudla, je vinou korupční politiky, kterou vedly společně předchozí mocenské mafie ODS s ČSSD. Třicet korun u doktora byl pouze zástupný volební populismus.

Jak chcete v opozici pracovat?
Myslím, že veřejnost zná styl naší opoziční práce, který není založen na populismu, ale na poměrně náročné práci. Myslím, že na něm nemáme co měnit. Naopak si od některých nových tváří slibuji pozitivní reflexi. Nevěřím, že když dnes předložím na krajském zastupitelstvu rozklad nějaké „losovačky“, že ji koalice slepě odhlasuje, jako to činí jejich spolustraníci v zastupitelstvu karlovarském.

Přijali byste například zastoupení ve výborech a podobně?
Samozřejmě, že předložíme nabídku zastoupení v komisích a výborech. Budou to lidé znalí a zkušení ze zastupitelstev obcí či kraje. Nemyslím, že nové vedení se zachová jako to minulé, nebo to v Karlových Varech — tedy nečekám kádrování ani stranické klíče pro zamezení činnosti našich osobností.

Ovlivní přísun peněz z EU politická obměna ve vedení kraje?
Nesmysl, a jestliže ano, pak to potvrdí naši kritiku ODS o zmanipulovaném systému tohoto přísunu.
Měla být dána jasná a transparentní pravidla, která preferovala kvalitu a účelnost konkrétních projektů a tedy měla vyloučit prostor pro politikaření. Jak s tím naloží ČSSD, ukáže čas, ale doposud byli součástí toho systému a dnes z toho vyšoupli ODS.