Na tiskové konferenci obecně prospěšné karlovarské společnosti Městské divadlo byli přítomni také zastupitelé Petr Kulhánek (KOA) a Monika Makkiehová (ODS).

My jsme se Petra Kulhánka zeptali:

Jak hodnotíte kulturní kalednář města pro letošní rok a koncepci kulturní politiky města?
Kulturní kalendář Karlových Varů je do značné míry kopií roku minulého. Výčet akcí podporovaných městem zahrnuje po sobě jdoucí směs koncertů, výstav, divadelních a klubových představení, filmových projekcí, seminářů, pietních aktů a dalších společenských akcí bez jakéhokoliv utřídění a členění podle jejich zaměření, velikosti, důležitosti. Materiál tak postrádá vypovídací hodnotu a nenahradí ji ani vágní komentář představitelů města. Bez jasného komentáře s uvedením koncepce kulturní politiky, vize a priorit je to jen máloříkající seznam akcí, který ovšem stále vychází z velmi omezených možností odboru kultury. Když už to vypadá, že na podporu kulturních aktivit vyčlení město v roce 2009 více peněz, ve finálních rozpočtových škrtech z toho kultura opět vyjde jako popelka.

Myslíte si, že je radnice v přidělování dotací na kulturní akce spravedlivá? Podporuje podle vás dostatečně také nekomerční tvorbu?
Stále existují ohromné disproporce v míře podpory jednotlivých aktivit. Jednodenní akce je schopna spolknout i milion korun, zatímco řada drobných subjektů z oblasti nekomerční tvorby a menšinových žánrů, žádající o jednotky až desítky tisíc na roční činnost, přijde často zkrátka. Ale právě takováto podpora kulturního podhoubí by měla být v rámci města jednou z priorit. Tyto akce dělají celý rok životaschopnou, přívětivou a zejména kvalitní kulturní scénu. Tyto akce jsou nezastupitelným výchovným prvkem generace, která si utváří pohled na svět. Pomáhají zpomalit progresivní kulturní degeneraci národa upnutého k domácím kinům, obchodním centrům, počítačovým hrám, estrádním pořadům a telenovelám.

Co si myslíte o radničních alegorických tancích kolem kina Čas?
Jak se zdá, v roce 2009 bude pro diváka docela kumšt jít v Karlových Varech do kina, pokud se nenasytí v průběhu filmového festivalu. Kinu Panasonic byla podpora ze strany města razantně pokrácena až pod, zdá se, existenční minimuma kino Čas ve správě města i přes loňskou 1,5 milionovou finanční injekci už zase nehraje.