Na zastupitelstvu, kde jste byl zvolen primátorem města, jste slíbil větší otevřenost názorům veřejnosti, médiím i opozici. Jak si to představujete?
Ta otevřenost by měla být o tom, že půjdu mezi lidi. Chtěl bych chodit, jak se říká, na místo činu, tedy nevyhýbat se problémům, které lidi trápí. Otevřenost není přece jenom o tom, přijít na zastupitelstvo a hádat se tam. Přece obyvatelstvo Karlových Varů nezastupují jen pánové Fujdiar nebo Homolka. Lidé mají i jiné starosti. Teď jsem třeba obdržel petici občanů Bohatic, tak jsem se jel seznámit s těmi problémy na jejich hřiště a teprve pak jsme to projednávali v radě. Po našem rozhovoru jedu na inspekční návštěvu na Sokolovskou. Samozřejmě zajdu i do tamních obchůdků a zeptám se místních, jak to vnímají… Podobně bych chtěl být otevřený i k opozici. S Petrem Kulhánkem (zastupitel KOA, poznámka redakce) mám třeba domluvený termín k diskuzi o rozpočtu města.

Na tiskovce po jednání rady jste se právě k rozpočtu vyjádřil, že počítáte s výdaji 1,7 miliardy oproti příjmům 1,3 miliardy. Řekl jste, že je vaším cílem ty rozevírající nůžky naopak přiblížit. Právě zastupitel Kulhánek ale upozorňuje na to, že jsou ty „nůžky“ rozevřené ještě více…
Tak předně je třeba říci, že rozpočet na příští rok bude schodkový. Zároveň je ale třeba dodat, že k tomu není zapotřebí žádných dalších úvěrů, že naše finanční možnosti na účtech od ledna toto umožňují. Pravda je, že poslední návrh počítá s výdaji 1,9 miliard a příjmy 1,3 miliardy korun a pravda také je, že úplně původní návrh počítal dokonce s 2,13 miliardovými výdaji. Chci ale jednoznačně prosazovat tendenci přibližování mezi příjmy a výdaji a počítám v rozpočtovém výhledu, že by mohl být už rok 2010 vyrovnaný. Základem ale je, že už nepočítáme s žádným dalším úvěrem, kromě toho, co máme na halu.

A tam je to jak? Máme k dispozici rozbor ekonomického experta, který říká, že 600 milionový úvěr nebude o fixních splátkách zhruba padesáti milionů ročně na patnáct let, ale že to bude při uvažované úrokové sazbě 7% nejprve třeba osmdesát milionů, pak sedmdesát sedm milionů a tak dále…
Zrovna u tohoto úvěru je třeba říci, že je pro město nastaven velmi nadstandardně. Rozhodně úroková sazba není tak vysoká, jak uvádíte.

Někteří Karlovaráci kritizují, že se koná jednání zastupitelstva na krajském úřadě a že není on-line na webu. Jaký je váš názor?
Co se týká jednání na krajském úřadě, tak já mám zase zprávy, že to jiným Karlovarákům vyhovuje, protože se tu dá mimo jiné dobře zaparkovat. Chtěl bych, a to nejenom kvůli zastupitelstvu, ale třeba i s ohledem na krajskou knihovnu, aby se tam posílila i městská doprava a bylo to místo dostupnější i pro nemotorizované Karlovaráky. Co se týká on-line přenosu jednání na webu, myslím, že to není tak důležité. Důležité ale je, aby byl na webu umístěn záznam z jednání třeba již druhý den. Tam si mohou Karlovaráci ověřit skutečnosti, které je zajímají. Nemyslím, že by si ale brali dovolenou a dívali se na online živý přenos.

Jak hodnotíte některé kauzy minulosti, se kterými je magistrát na veřejnosti i v médiích propírán, a jak si představujete spolupráci s lidmi spojenými s těmito kauzami, kteří jsou stále na svých místech?
Tak za prvé, některé kauzy, které už proběhly, vnímám a seznamuji se s nimi. Promě je teď ale důležité hlavně začít pracovat na tom, co bude. Uznávám, že tu byla špatná komunikace a chci tým, který bude pracovat třeba i mimo úřad. A nejde jenom o vedení, jde o koaliční kluby i opozici. Nastavil jsem termíny porad vedení nejenom na pondělí, ale i na pátek. Mám-li být konkrétní, pak jsem třeba s radním Novákem mluvil o jeho problémech a dali jsme si nějaký čas na to, aby si je vyřešil.

Chodíte na hokej?
Jsem dlouholetý věrný fanoušek! Jezdil jsem kdysi i autobusem do Opavy, kde jsem pak přespal v ubytovně, abych podpořil naše hokejisty v boji o extraligu. Na hokej chodím pravidelně i s dětmi. Teď jsem byl po jednom vítězném utkání i v šatně a zažil ten jejich radostný křik. Byl to pro mě zážitek. Fandím jim moc a do velké haly bychom měli nějak pomoct i fanouškům. Třeba jim koupit pořádný bubny.

Co na primátorování říká Vaše manželka?
Za tuhle otázku děkuji, protože mám jedinečnou příležitost své manželce touto cestou poděkovat. Vím, že pro rodinu je výkon funkce primátora také značnou zátěží a jsem rád, že mám doma skvělé zázemí.

Werner Hauptmann, primátor Karlových Varů

Ing. Werner Hauptmann se narodil 14. února 1968 v Praze. Od roku 1976 žije v Karlových Varech. Po absolvování karlovarského gymnázia v roce 1986 pokračoval v nástavbovém studiu ekonomika služeb a cestovního ruchu. Následně vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze — obor ekonomika služeb a cestovního ruchu, kterou zakončil v roce 1992 státní závěrečnou zkouškou.

Po absolvování základní vojenské služby nastoupil do Grandhotelu Pupp v Karlových Varech, kde působil mimo jiné jako asistent generálního ředitele a na dalších manažerských postech až do roku 2001, kdy nastoupil do funkce vedoucího odboru kanceláře hejtmana na Krajském úřadě Karlovarského kraje. V březnu roku 2006 zvítězil ve výběrovém řízení na post zástupce Karlovarského kraje v Bruselu, který zastával až do svého zvolení primátorem města.

Werner Hauptmann je členem ODS a v městském zastupitelstvu zasedá od roku 2006. Primátorem města byl zvolen 18. listopadu 2008.

Werner Hauptmann je ženatý otec dvou dětí a mezi své zájmy řadí sport, film, cestování a výpočetní techniku. Hovoří německy, anglicky, rusky a částečně francouzsky.