Jedna miliarda a čtyři sta milionů na straně příjmů a dvě miliardy na straně výdajů. Tak je pro letošní rok nastaven rozpočet Karlových Varů, který už v úterý na krajském úřadě budou schvalovat zastupitelé.

Schodek tak má činit více než 661 milionů korun.

V návrhu rozpočtu, který má redakce k dispozici, došlo totiž například k navýšení už stavených limitů pro běžné výdaje.

Konkrétně na odboru lázeňství a cestovního ruchu má být místo devadesát a půl milionu korun utraceno o dvanáct milionů více, na odboru vnitřních věcí radnice je vedle sto padesáti šesti milionů počítáno také se stejným navýšením. Na odboru majetku mají náklady vzrůst ze čtyřiceti šesti milionů na šedesát jedna a půl milionu. Zásadní rozdíly se objevují i v položkách kapitálových výdajů, které měly nastavený limit pro rok 2009 na tři sta milionů. V rozpočtu se ale objeví částka na pět set dva milionů.

„Limity byly stanoveny pro běžné výdaje. Navýšily se například kvůli dofakturaci některých akcí. Rozpočet odboru vnitřních věcí jsme navýšili konkrétně proto, že radnice bude nabírat nové zaměstnance pro nový obdor územního plánování a půjde také o lidi, kteří budou mít nově na starosti projekty financované Evropskou unií,“ vysvětloval radní Radek Novák (ČSSD), člen finančního výboru města.

Radní Novák doplnil, že stamilionový schodek chce město financovat ze svých disponabilních zdrojů, které činily ke konci roku 381 milionů korun, a také z úvěru na halu.

„Rozpočet je síce nastavený opět jako schodkový, ale na konci roku 2009 může být situace jiná. Do rozpočtu je zařazena totiž celá řada akcí, které se zřejmě nepodaří letos vůbec realizovat, a to třeba kvůli nedopracovému projektu, nevydání stavebního povolení či kvůli tomu, že město nedostane dotaci, se kterou na danou akci počítá,“ dodal radní Novák.

Karlovarský primátor Werner Hauptmann je se současným sestavením rozpočtu spokojen. Původní návrh totiž smetl ze stolu. „Prošel jsem materiál znovu a všechny nadbytečné položky seškrtal. Nyní je podle mne rozpočet reálný. Je to ovšem plán, s nímž se nadále bude pracovat,“ upozornil Hauptmann.

Zastupitelé budou rozpočet schvalovat už toto úterý.

Ivana Kalinová, Jana Kopecká

Karlovy Vary letos plánují utratit v rozpočtu přes dvě miliardy

Příjmy: 1 348 513 korun
Výdaje: 2 009 650 korun
Z toho:
– běžné výdaje: 951 021
– kapitálové výdaje: 1 058 629
– fianancování: 661 137
(údaje v tis. Kč)

Schodek rozpočtu města činí 661 milionů korun.