Druhá červnová neděle, tedy 8. června. To je oficiální termín, po kterém by měly skončit všechny dopravní zmatky a stavební úpravy kolem průtahu Karlovými Vary a Sokolovské ulice.

Právě do tohoto data by podle šéfa karlovarské divize Ředitelství silnic a dálnic Radomila Havrdy měly být definitivně dokončeny i oba nové strategické kruhové objezdy na Sokolovské ulici, tedy okružní křižovatka u Kauflandu a křižovatka u bývalé skatehaly.

CO SE ZMĚNÍ?
8. června budou dokončeny dva nové strategické kruhové objezdy v Rybářích. Řidiči, kteří jedou od Chebu, se opět dostanou přes Rybáře k Baumaxu a Hypernově Motoristé, kteří chtějí jet z Rybář do Tuhnic, budou moci zvolit nejkratší cestu – přes kruhový objezd u bývalé ´skatehaly´ najedou na přemostění.

„Oficiální termín byl stanoven na 8. června. Do té doby musí být hotovy nejen oba kruhové objezdy, ale i další stavební úpravy na dotčených komunikacích. To se týká i akcí, které má v tomto úseku naplánováno město,“ upřesnil Havrda s tím, že na kolaudaci stále čeká i samotný průtah. Ten byl měl být ale zkolaudován každým dnem.

Současně se zprůjezdněním křižovatky u bývalé skatehaly budou zprovozněna i veškerá napojení na tento objezd. To znamená, že lidé, kteří jedou od Sokolova směrem do centra, se opět dostanou k Hypernově a Baumaxu, nově budou moci přímo z Rybář díky novému přemostění zajet také do Tuhnic.

Havrda doplnil, že silničáři se pustí i do opravy původních komunikací. Už nyní se například pracuje na úseku silnice od Kauflandu po křižovatku Kapitána Jaroše, která stavbou průtahu dost utrpěla. I tyto práce mají termín dokončení 8. června.

Cestující městskou hromadnou dopravou se zatím žádných omezení bát nemusejí. Autobusy budou zatím jezdit tak, jak byli lidé zvyklí.

„Vymínili jsme si výjimku, aby mohly naše vozy dál jezdit po svých trasách. Připadalo nám totiž špatné, abychom na tuto dobu museli nějak trasy měnit,“ ujistil Pavel Bohánek, ředitel karlovarského dopravního podniku.

Podle něj dojde k jediné změně o víkendu 7. a 8. června. V tomto termínu budou autobusy jezdit číslo 3, 9 a 15 přes průtah. Autobus 1 a 22 po druhé straně řeky Ohře. Linka 12 bude jezdit normálně,“ doplnil Bohánek. „O konkrétních úpravách ještě naše cestující samozřejmě před 7. červnem budeme důkladně informovat. Nemělo by tedy dojít k žádným zásadním potížím,“ dodal ředitel dopravního podniku.

Jana Kopecká, Jan Havelka