Uvedl to zakladatel organizace Michal Danč.

„Jde o to, abychom dostali děti z ulic, poskytli jim hodnotnou zábavu a smysluplnou činnost. Jako první jsme se rozhodli zorganizovat uklízecí den,“ vysvětluje Danč.

Děti dostaly patřičné nářadí, rukavice a další potřebné pomůcky a v sobotu po poledni se začalo s úklidem u kostela v Rybářích. Potom následoval kus Sokolovské ulice a břeh řeky Ohře.

„Aby to všechno děti více bavilo, rozhodli jsme se jim poskytnout přitažlivý závěr akce: dárky, pamlsky a opékání buřtů,“ pokračuje Danč.

Pro sdružení by bylo dobré, kdyby se jim podařilo zabavit i starší mládež a co nejvíce menších dětí. „Chceme pro ně postupně vybudovat jakési kulturně–zábavní centrum, klubovnu, kde bychom se scházeli a organizovali zábavný i užitečný program. Spojit příjemné s užitečným je vůbec naším programem a jedním z cílů, které jsme si vytyčili,“ doplňuje organizátor akce.

Rybáře jsou pověstné mnoha černými skládkami. Některé vznikají na veřejných prostranstvích, nejvíce v méně nápadných zákoutích, ale jiné zakládají obyvatelé některých činžovních domů.

„U nás jsou odpadky naházené ve světlíku. Zvenčí se tam nikdo dostat nemohl. Úklid čtvrti vítám,“ uvedl obyvatel Rybář Jan Přečkal.