Malá obec Šemnice se svými sedmi spádovými obcemi patří k nejmalebnějším koutům Karlovarska. I zde však mají lidé své problémy a své plány. Co Šemnici nejvíce trápí a co chystá do budoucna, na to se redakce Deníku ptala starosty Vladislava Tůmy.

Ve funkci starosty jste nováčkem. Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl vůbec kandidovat?
Především to, že tu člověk žije a není mu lhostejné, co se v obci děje. Některá rozhodnutí zastupitelstva obce se nám nelíbila a s některými jsme nesouhlasili. Chtěli jsme zasáhnout do chodu obce, trochu ho změnit a být u spolurozhodování zastupitelstva obce. Sestavili jsme dvě kandidátky s cílem minimálně se do zastupitelstva dostat. Nakonec to dopadlo tak, že jsme obsadili čtyři místa v sedmičlenném zastupitelstvu obce a funkce starosty i místostarosty.

Překvapilo vás to, že jste byli nakonec zvoleni?
Určitě ano, ale výsledky voleb jen potvrdily, že změnu si přáli i občané obce.

Co vás po vašem nástupu do funkce překvapilo, či potěšilo?
V tomto případě se nedá říci, že by mě něco potěšilo, právě naopak. První chvíle byly pro mě krušné. Na radnici hromada nevyřešených problémů, vysoká zadluženost obce, rozjeté investiční akce, například chodník v Sedlečku, výstavba v Sedlečku, nedostatek finančních prostředků, územní plán obce s megalomanskou zástavbou a mnohé další. Rozhodně jsem nebyl tedy překvapen pozitivně, ale negativně.
Ale byl jsem i potěšen, hlavně obrovským zájmem některých spoluobčanů o věci veřejné, spojené právě s výměnou zastupitelů v komunálních volbách.

Vaše jmenování starostou muselo hodně ovlivnit váš soukromý život, který zatím nebyl zatížen politikou…
Máte pravdu. Bez rodinného zázemí a podpory manželky a svých dospívajících dětí bych funkci starosty asi těžko zvládal. Je pravda, že u nás na vsi je politika trošku jiná než ve městě, ale určitě se dotýká celé rodiny, a to nejen rodiny starosty a místostarosty, ale i všech zastupitelů. Za to jim patří můj veliký obdiv a dík. Před nástupem do politiky jsem působil jako referent na Katastrálním úřadě v Karlových Varech. Bylo to určitě klidnější zaměstnání, ale mohu potvrdit, že jsem svou praxi a znalosti z katastru již mnohokrát využil ve své funkci starosty.

Komunální volby se konají už příští rok. Přemýšlíte už nyní, že byste znovu kandidoval?
Určitě ano, protože za ty čtyři roky se nedá stihnout vše, co si člověk naplánuje. Za uplynulé roky se nám tak podařilo oddlužit obec, vytvořit finanční rezervu, nastavit nějaká pravidla v chodu obce, což považujeme za důležitý krok. Nestihli jsme ale realizovat některé věci, a to právě kvůli zadlužení. Jde o větší projekty, na které bychom mohli žádat dotace.

Co se vám konkrétně za tyto roky už podařilo?
Jak už jsem zmínil, hlavní prioritou bylo oddlužení obce, podařilo se nám vytvořit finanční rezervu ve výši jednoho milionu sedmi set tisíc korun. Nastavili jsme pravidla pro nakládání s komunálním odpadem, rozšířili sběr separovaného odpadu, což je jeden z největších problémů malých obcí.
Myslím si, že se nám podařilo rozšířit služby úřadu pro občany – ověřování listin, přestupková komise, kulturní komise. Začali jsme znovu přímo v obci oddávat a také jsme se vrátili k vítání občánků. Pustili jsme se také do oprav komunikací a místní infrastruktury. Vybudovali jsme knihovnu s internetem v Sedlečku. Provedli částečnou modernizaci naší Mateřské školy v Šemnici, která je už třetí rok plně obsazená. Vše je ale záležitost peněz.

Jaké máte plány do budoucna?
Chtěli bychom získat některé komunikace, které patří Pozemkovému fondu. Ale zde narážíme na problém, nemáme schválený územní plán, a to nám brání v možnosti bezplatného převodu na obec. Máme schválený „Program obnovy venkova“ – strategický dokument dalšího rozvoje obce, který obsahuje rozplánované jednotlivé akce, například vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod pro obec Dubinu, důkladnou opravu komunikace v Šemnici a Beraním dvoře, dokončení celkového řešení problémů dešťové kanalizace v Sedlečku nebo výstavbu nových zastávek autobusů, především U mostu a v Muzikově.
Dále bychom chtěli vybudovat multifunkční dům v Dubině v budově bývalé hasičárny, kde by mělo být infocentrum, knihovna a internet, obřadní síň obce, zasedací místnost a zázemí pro některé zájmové skupiny.
Máme v plánu opravit kulturní dům v Sedlečku, kde je knihovna s internetem, která funguje, dále hospoda se sálem, kde jsou nevyužité prostory, a jeden byt. V přízemí by měl vzniknout bezbariérový byt. A v neposlední řadě samozřejmě udržovat a modernizovat stávající majetek obce. Čeká nás nutná modernizace veřejného osvětlení v obci Šemnice.

Jaké máte vlastně zkušenosti se získáváním dotací?
U nás je to se získáváním dotace poněkud složitější. Pod obec Šemnice spadá 571 obyvatel a kvůli tomuto počtu tak nedosahujeme na některé příspěvky z Evropské unie ani z České republiky. Jsme v jakémsi vakuu.
Vhodnou možností jsou dotace od Karlovarského kraje, které často využíváme. Jde sice o menší příspěvky, ale i ty nám hodně pomáhají. V tomto roce jsme obdrželi příspěvek od kraje na výměnu oken v mateřské škole, v roce 2007 příspěvek na rekonstrukci veřejného osvětlení v Pulovicích a opravu komunikace v Dubině. Dotační politika kraje je dle mého názoru na dobré úrovni, má jasná pravidla a je rychle dostupná.
Abych řekl pravdu, tak po špatných zkušenostech, co mají jiné obce se státními dotacemi, například Kyselka či nyní Bochov, nejsem této dotační politice příliš nakloněný. Tento systém přerozdělovaní dotací se mi nelíbí. Nejideálnější by bylo, kdyby se prostředky určené na dotace rozdělovaly obcím spravedlivě podle počtu obyvatel a vláda by třeba určila, na co konkrétně můžou být peníze použity. V Šemnici bychom tyto finance shromažďovali a použili je třeba až za tři roky na nějakou větší investiční akci.

Neuvažujete například, že byste pro snadnější získávání dotací založili spolek obcí, jako je například v Krušných horách Bystřice?
Zatím ne. O sdružení obcí Poohří už se mluví delší dobu, ale zatím nejsou snahy, aby vzniklo. Ale máme v plánu jinou spolupráci, a to konkrétně s Velichovem, případně s Kyselkou.

Čeho by se měla týkat?
Šlo by o informační cedule pro turisty. Ty by měly být v každé obcí a upozorňovat na okolní zajímavosti sousedních obcí. Instalovány by měly být i na vodáckých základnách, kterých je u nás celá řada. Vodáci by si tak na nich mohli přečíst obecné informace, tedy co se v obci a v sousedství nachází a co zdejší region nabízí. Senioři, kteří k nám přijedou na výlet, by se díky nim naopak zase mohli dovědět, jak se dostat na Skalky skřítků či ke Kamennému stádu.

Plánuje vedení obce ještě další aktivity na podporu turistiky?
Chtěli bychom zviditelnit to, co máme, ať už je to Šemnická skála či část už zmiňovaných Skalek skřítků. Přemýšleli jsme, že by se vyplatilo u nás v obci vybudovat infocentrum alespoň na letní sezonu, které by sloužilo hlavně vodákům a výletníkům. Zatím nevíme, jak se to ujme. Nápadů máme ale hodně. Máme co nabídnout. Naše krédo zní, že první obec, kterou cestou z Karlových Varů projedete, je obec Šemnice. A to je pro nás zásadní.

A co tábořiště? Nechystáte nějaké?
Obecní úřad žádná nová tábořiště budovat nechce, protože nám stačí jedno, které provozuje majitel restaurace. To tábořiště je pěkné a vyhlášené a my zatím necítíme potřebu se někde v tomto směru angažovat, protože svých starostí máme dost a navíc na takovou akci bychom neměli ani peníze.

Pod Obecní úřad v Šemnici spadá sedm obcí, což není rozhodně málo. Správa takového celku není zřejmě asi vůbec jednoduchá…
Komplikace to jsou především kvůli velké roztříštěnosti. Vlastní údržba zeleně přes letní měsíce a zimní údržba komunikací je pro obec našeho typu finančně náročná. Také například vývoz objemného odpadu pro nás znamená přistavění sedmi kontejnerů, které nás stojí sedmdesát tisíc korun.
Naše obce se rozkládají na rozloze 1320 hektarů a mají 571 občanů. To ale počítám stálé obyvatele, nikoliv chataře, díky nimž Šemnice od dubna do září má třikrát tolik občanů.
Navíc každý člověk v dané obci má jiné priority než občan z vedlejší, a snaží se je tak preferovat a nevnímá už, že Šemnice má sedm obcí. My se snažíme ke každé z nich přistupovat spravedlivě. Každá z nich má ale své problémy a své investiční priority. Když se splácí čistička odpadních vod v Sedlečku a úpravna vody v Dubině, pak už nám bohužel nezbývají finanční prostředky, abychom v Pulovicích vybudovali kanalizaci.

Šemnice a její okolí patří k malebným regionům, kde musí být asi velký zájem o stavební parcely. Máte ještě nějaké k dispozici?
Nabízeli jsme k prodeji pozemky u bývalého zahradnictví v lokalitě U hřiště, kde nám zbyly dva, ale ty v současné době nejsou na prodej, chceme přes ně svést dešťovou vodu z horní části obce. Žádné jiné volné parcely už k dispozici nejsou. Naší představou naopak je zachovat současný ráz našich obcí a když povolit výstavbu, tak jedině individuální. Rozhodně nejsme příznivci satelitních městeček. Pokud povolit individuální výstavbu, tak jen v takových případech, kdy bude zajištěná infrastruktura, veřejné osvětlení, komunikace i svoz odpadu. Máme sice krásné prostředí, ale ne všechno se dá zastavět. Naštěstí na této věci se v zastupitelstvu shodneme. Prioritou tak zůstává zachování zeleně a malebnosti našeho regionu.

Co na to říkají zájemci o stavební parcely? Máte jich hodně?
Týdně nás osloví tak dvě až tři realitní kanceláře. Lidi už ani nepočítáme. Vyhlédnou si parcelu a řeknou si – tady je krásná louka, tady by se mi líbilo. Takto to ale nejde. Výstavba musí být povolená v územním plánu a musí být zajištěná infrastruktura.
Územní plán v současné době dopracováváme. Počítáme v něms určitým rozšířením obce, ale jen v těch mezích, co zastupitelstvo obce schválí a obec Šemnice unese.