Jenom na Karlovarsku bylo v loňském roce 329 obětí trestných činů starších šedesáti let. Letos je podle Zdeňky Papežové, mluvčí karlovarských policistů, takových případů už 129.

Zvrátit tento stav by měl pomoci i projekt „Senioři sobě“, který v letošním roce rozjíždějí policisté na celém území republiky. „Projekt je postaven na aktivní spolupráci samotných seniorů,“ konstatovala karlovarská policejní mluvčí.

Z řad karlovarské organizace Svazu důchodců České republiky proto muži zákona vybrali a proškolili speciální „kurýry“. Jejich úkolem je podle Papežové oslovovat známé seniory v okolí. „Jejich aktivita by měla sloužit k tomu, aby se svými vrstevníky pohovořili o tom, jak ochránit sami sebe, jak má senior chránit svůj život, zdraví i majetek,“ vysvětlila Zdeňka Papežová.

Speciálně proškolené kurýry vybavili policisté materiály, které jsou cílené na problematiku ochrany života, zdraví a majetku bezmocných a neinformovaných seniorů. Špatné zacházení se seniory a jejich problémy obecně jsou problémem celé společnosti. Násilí páchané na starších lidech v soukromí není soukromá záležitost, ale záležitost, která patří do oblasti trestněprávní, do ochrany lidských práv, sféry sociální i psychologické,“ dodala Papežová.

Aktivně zapojit starší spoluobčany do ochrany vlastního zdraví si vytkl za úkol i projekt karlovarské městské policie. Takřka dvě desítky seniorů a hendikepovaných obyvatel Karlových Varů se pod vedením instruktora fyzické přípravy Miroslava Ponerta učí v tělocvičně strážníků už od 24. března základům sebeobrany.