Na počátku července byly v ČR zprovozněny datové schránky, prostřednictvím kterých budou moci lidé elektronicky komunikovat s úřady. V souvislosti s tím narůstá počet obcí, které zřizují nebo dovybavují vlastní kontaktní místa veřejné správy, tzv. Czech POINTy, kde je možné o zřízení datové schránky zažádat.

Na financování Czech POINTů obce mohly využít ministerskou dotaci ve výši 85 procent potřebné částky, zbylé náklady hradily samy. „Nabídli jsme menším obcím, pro které by bylo problematické platit zřízení kontaktního místa, že za ně kraj uhradí povinných 15 procent nákladů,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil. Celkem tak kraj vypomohl 42 obcím sumou převyšující půl milionu korun. Jsou mezi nimi například obce Teplička, Vlkovice, Valy nebo Mírová.

Obce, kraj a další instituce jsou povinny aktivovat vlastní datové schránky v zákonem daném termínu do 1. listopadu tohoto roku. Pokud tak neučiní, bude jim datová schránka aktivována automaticky.

Už půldruhého roku existence má za sebou Czech POINT na krajském úřadě v Karlových Varech. Od počátku ledna do konce června tohoto roku vydali pracovníci kontaktního místa 10 výpisů ze Živnostenského rejstříku, 112 výpisů z Katastru nemovitostí, 90 z Obchodního rejstříku, 126 výpisů z Rejstříku trestů, 16 z Centrálního registru řidičů a 3 výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů. „Za tyto služby lidé zaplatili na správních poplatcích přes 39 tisíc korun,“ vysvětlil ředitel krajského úřadu Roman Rokůsek.

Krajské kontaktní místo bude jedním z těch, kde si budou lidé moci požádat zdarma o zřízení datové schránky, aby mohli elektronicky komunikovat s úřady, zasílat a přijímat potřebné dokumenty, které budou mít v digitální podobě stejnou platnost jako tradiční listinné. Pracovníci kontaktního místa převedou dokument v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě, ověří shodu obsahu těchto dokumentů a připojí ověřovací doložky. Obdobně to platí i pro převod dokumentu obsaženého v datové zprávě. Czech POINTy provádějí převedení (konverzi) dokumentů od počátku července, platí se 30 korun za každou stránku.

Na území České republiky bylo zprovozněno k 12. červenci letošního roku 3 660 Czech POINTů. Lidé je najdou nejen na obecních a krajských úřadech, ale také na vybraných pracovištích České pošty, zastupitelských úřadech, v kancelářích hospodářských komor či v kancelářích notářů.