Doborovolníci se budou věnovat úklidu a přípravě kostela na první z letošních dvou pravidelných tradičních poutí, která proběhne už 1. května.

„Po dobu brigád bude kostel zpřístupněn k prohlídkám. Ohroženému poutnímu místu mohou pomoci poutníci a turisté. Kdysi velmi slavné mariánské poutní místo ve Skocích u Žlutic, k němuž se váže staré české rčení „panenko skákavá“, doplatilo na minulý režim i polistopadové řádění zlodějů a vandalů. Z kdysi vzkvétající obce, zvané též Mariánské Skoky, zbyly jen základy zarostlé v náletech a na návsi zdevastovaný a vyrabovaný monumentální barokní chrám Navštívení Panny Marie z roku 1736-38,“ nastínil historii kostela Jiří Schierl ze sdružení Pod střechou.

Sdružení Pod srtřechou se kostel, který patří tepelskému klášteru, pokouší zachránit od roku 2006. S podporou zainteresovaných partnerů připravuje zajímavý projekt na záchranu tohoto poutního místa, jenž spočívá především ve znovuoživení kostela a ve vzkříšení dávné poutní tradice formou poutní turistiky. „Proto byla na základě historických souvislostí a tradic navržena pěší poutní trasa, která propojí nejvýznamnější duchovní centrum Karlovarska, premonstrátský klášter v Teplé, se Skoky,“ dodal Jiří Schierl.