Mateřská škola v karlovarské ulici Krále Jiřího několik týdnů už opět slouží dětem. Ne ale jako městská, jak tomu bylo do roku 2008, ale jako soukromá. Karlovarská radnice ji totiž pronajala podnikatelce Michaele Kemrové.

Během zápisů do městských mateřinek se řada rodičů, kteří měli obavy, že jejich dítě kvůli babyboomu nebude do zařízení přijato, obrátila právě na tuto pronajatou mateřinku. Její služby ale nakonec nevyužili. Důvod? Výše školného, které si mnoho rodičů nemůže dovolit. To totiž nájemkyně stanovila na 3 000 korun měsíčně.

Nesplněné sliby

Ve výběrovém řízení v roce 2008 se přitom zavázala, že školné v běžném denním režimu bude činit jen 500 korun za měsíc. Právě výše školného měla při vyhodnocování výběrového řízení největší váhu. Vedení magistrátu však na tomto faktu nyní nevidí nic zvláštního, a to ani přesto, že školné mělo být podle usnesení rady města zapracováno do nájemní smlouvy.

„Výše školného je tři tisíce korun. Ano, jedná se o sazbu v základním denním režimu, do které je započítáno i stravné,“ odvětila zaměstnankyně školky s tím, že stravné činí přibližně 1 200 korun. Poté, co redakce upozornila na výši školného slibovaného v rámci výběrového řízení, odpověděla: „Školka nabízí nadstandardní služby, například hygienu. Na podrobnosti se musíte zeptat ale pana ředitele.“

Utajený ředitel

Ředitelem soukromé školky je podnikatel Viktor Linhart starší (tentýž člověk, který vydělává na kritizovaném provozu tržiště ve Varšavské ulici), o kterém se při uzavření školky v Krále Jiřího mluvilo, že výběrové řízení nakonec vyhraje. Do soutěže se přihlásily dvě zájemkyně – zmiňovaná Michaela Kemrová, přítelkyně Viktora Linharta mladšího, a Naděžda Linhartová.

Ředitel Linhart odmítl ale na dotazy ohledně školky odpovědět, protože byl právě zaneprázdněný. Slíbil, že je zodpoví po telefonu. V dohodnutý čas nebral ovšem telefon a nereagoval ani na textové zprávy.

Hygiena v městských školkách je zahrnuta už do standardního školného. „To činí čtyři sta korun a jde o cenu za celodenní péči o dítě včetně hygieny, tedy mýdlo, toaletní papír a další hygienické potřeby jako třeba ručníky, a to papírové i látkové,“ doplnila ředitelka městských školek Zdena Tichá. Dodala, že stravné je nyní stanoveno na 28 korun za den.

Co na to magistrát

A co na výši školného říká vedení radnice: „Školku město nezřizuje, pouze pro její provoz pronajímá prostor. Podle mých informací školka prostor využívá v souladu s podmínkami pronájmu, to je pro předškolní výchovu dětí, nájem platí včas a řádně,“ uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál a pokračoval: „Pokud je mateřská škola soukromá, město nemá možnost jí stanovovat režim výuky, rozšířenou výuku a podobně, za což je samozřejmě škola oprávněna účtovat rodičům dětí odpovídající poplatky. Základní školné 500 Kč obvykle nebývá jediný náklad spojený s pobytem dítěte v mateřské škole, je tam dále stravné, alternativně rozšířená výuka atd. Pro podrobné informace o poskytovaných službách a výši úhrad je ale určitě nejlepší kontaktovat přímo provozovatele soukromé mateřské školy.“

Zastupitelé žasnou

Zcela šokován cenou za školné je zastupitel Petr Kulhánek (KOA).

„Jako ozvěna se mi vrací ujištění představitelů vedení města i dalších zastupitelů koalice, jak se v podstatě v běhu školky Krále Jiřího nic nezmění. Soukromé zařízení bude plně srovnatelné s městskými školkami, včetně výší školného. Pominu-li dlouhodobé uzavření školky, o kterém jsme rovněž byli ujištěni, že nepřichází v úvahu, s několika odklady znovuotevření, zůstává nezodpovězená otázka finanční srovnatelnosti. Na otázku, jak je možné, že ve výsledku jsou školné a služby několikrát dražší než v městské školce, se dnes krčí rameny. Zařízení může mít jakkoliv nadstandardní služby, velkým rozdílem ve finanční náročnosti však už neplní svou základní funkci, pro kterou v daném území fungovalo. Zajistit zde dostupnou předškolní péči pro místní obyvatele,“ uvedl zastupitel Kulhánek.

Petr Kulhánek předpokládá, že dobře postavená smlouva na tyto věci myslela, a je tak na kompetentních lidech z magistrátu, aby s nájemcem tuto nepřijatelnou situaci řešili.