Na řadě škol už se konala přijímací řízení, přesto však ředitelé zatím nejsou schopni říct, kolik žáků vlastně budou v prvních ročnících mít. Změny v přijímacích zkouškách totiž tuto situaci značně zkomplikovaly a vládne chaos a stres.

Potvrdil to například Michal Vachovec, ředitel karlovarské Střední odborné školy stavební. „Myslím, že se tyto novinky úplně nepovedly. Podle mě jsou nyní přijímací zkoušky v podstatě nekonečný seriál,“ konstatoval ředitel Vachovec. „Žáci si totiž mohli vyplnit tři přihlášky, takže pokud je přijmou například všechny tři školy, tak nebudeme mít ještě několik měsíců jistotu, kolik vlastně budeme mít žáků. Systém je takto nastaven a noví žáci se budou v podstatě řešit až do začátku příštího školního roku. Myslím, že rodičům ani žákům to příliš klidu nepřidá, spíše naopak,“ sdělil ředitel stavební školy.

Na druhou stranu zaznamenala škola poměrně slušný zájem lidí. „Zájem byl vysoký, za což jsme samozřejmě moc rádi. My jsme nedělali klasické přijímací zkoušky, ale brali jsme studenty na základě výsledků ze základní školy,“ dodal Vachovec.

Stálý zájem deváťáků zaznamenalo také První české gymnázium v Karlových Varech. „Dá se říct, že zájem o tento druh studia je stále příznivý a přihlášek byl slušný počet,“ informoval Zdeněk Papež, ředitel gymnázia. „Letos jsme dávali testy z obecně studijních předpokladů. O osmileté studium byl také slušný zájem. U toho čtyřletého bude záležet, zda si nakonec úspěšní žáci, kteří se dostali i na jiné školy vyberou nás,“ dodal ředitel.

„Je to opravdu vážně zmatek,“ uvedl rodič jednoho z deváťáků.