„Sazenice trávy stály zhruba 300 tisíc korun a platil je Karlovarský kraj. Je to vůbec první podobný projekt v kraji, proto jsme ho také chtěli podpořit. S určitým rizikem samozřejmě počítáme,“ konstatoval Petr Navrátil, náměstek hejtmana.

Jakmile ustanou srážky, začne se sázet tráva. Zemědělské družstvo bude mít zapůjčený secí stroj. Do země půjde zhruba 60 tisíc sazenic.

Odběratelem trávy bude v budoucnu Teplárna na spalování biomasy ve Žluticích. „Cena trávy bude nižší než cena obilí. Rozdíl na jedné tuně bude zhruba 800 korun,“ konstatoval předseda družstva Vladimír Vrzáček, který také upozornil, že pěstování trávy nebude prioritou, ale může to být vhodný doplňkový program pro rostlinnou výrobu.

Žlutická teplárna nyní spaluje dřevní štěpku nebo slámu, ovšem právě tráva by je mohla nahradit. „V letošním roce ozdobnici vysadíme, ale první sklizeň bude tak za dva roky. Jednou z výhod ozdobnice oproti štěpce je například její nižší vlhkost,“ řekla ředitelka teplárny Pavlína Voláková.

Teplárna spálí ročně zhruba pět tisíc tun biopaliva.

Ozdobnice neboli takzvaná sloní tráva může dosáhnout výšky až dvou metrů. Pokud bude experiment úspěšný, měla by se plocha pro pěstování sloní trávy rozšířit až na padesát hektarů. Ovšem výsledek tohoto experimentu bude znám nejdříve za dva roky.