Dopravní omezení a opětovné přesměrování některých linek autobusů. To s sebou přinese druhá část oprav Sokolovské ulice, která začíná 12. ledna. V průběhu druhého lednového týdne bylo instalováno dopravní značení, které upozorňuje na dopravní omezení klíčové Sokolovské ulice v Rybářích.

Od pondělí zahájí druhá etapa rekonstrukce frézováním, a to v úseku Celní, až po objekt karlovarského magistrátu – U Spořitelny. „Průjezdný zůstane pouze jeden jízdní pruh, a to ve směru z centra do Rybář. V tomto úseku bude vjezd povolen jen záchranářům, autobusům MHD a dopravní obsluze. Pro ostatní dopravu bude v tomto rozsahu komunikace uzavřena,“ informoval Lukáš Pokorný, mluvčí karlovarského magistrátu.

Bez omezení zůstane pouze část komunikace v rozsahu Dolní Kamenná (kruhový objezd nad Lidlem) až po nově vybudovaný kruhový objezd u archivu - křížení Sokolovské a Železniční.

V úseku Sokolovská a Celní až po Sokolovská – Železniční bude zachován provoz pro veškerou dopravu pouze ve směru z Rybář k rozcestí U Koníčka.

„Šmeralova ulice bude slepá, parkování bude umožněno pouze vpravo ve směru k pivovaru. V opačném směru je umístěno dopravní značení upozorňující na zákaz zastavení. Přestože jsou některé úseky zcela průjezdné a některé s omezením, prosíme řidiče o zvýšenou opatrnost, neboť se stále jedná o staveniště, nikoli o komunikaci s neomezeným provozem. Předběžný termín dokončení je stanoven na červenec letošního roku,“ dodal mluvčí Pokorný.

Změněny budou i linky autobusů městské hromadné dopravy

Až do ukončení rekonstrukce Sokolovské ulice budou odkloněny autobusové linky číslo 1, 15, 21, 22 a 51:
Linky číslo 1, 15 a 22 v úseku Tržnice - Rozcestí u Koníčka pojedou přímo bez zastávky po průtahu městem.
Linky číslo 14 a 19 pojedou přes zastávku Elite - tedy bez změn po své trase.
Linka číslo 21 pojede přes zastávku Horní nádraží.
Linka číslo 51 nepojede přes zastávku Elite, jinak po své trase.

„Na všech zmiňovaných linkách zůstává původní jízdní řád. Na lince číslo 21 jsou odjezdy ze zastávky Horní nádraží shodné s původními odjezdy ze zastávky Elite. Lidé měli už při první části oprav pochopení, tak doufáme, že budou tolerantní i letos,“ uvedl Pavel Bohánek, ředitel karlovarského Dopravního podniku.

Podle radnice se jedná pouze o provizorní opatření. „V průběhu rekonstrukce může operativně dojít k dalším změnám v trasách MHD. Lidé však budou včas informováni prostřednictvím médií a internetových stránek města,“ přislíbil Pokorný.