„V rámci šetření stížnosti a po vyhodnocení obsahu posudku Václava Pelešky a posudku znalce Ivana Žikeše dospěla znalecká komise k jednomyslnému závěru, že žádný ze znalců neporušil povinnosti plynoucí ze zákona o znalcích a tlumočnících. Výkon soudního dohledu je v dané věci ukončen,“ uvedl Václav Roučka, místopředseda Krajského soudu v Plzni.

„O tomto rozhodnutí jsem byl stoprocentně přesvědčen. Za svou práci vždy ručím,“ uvedl k závěrům soudu znalec Ivan Žikeš. Ten budovu a pozemky pod lázněmi odhadl na 60 milionů korun, zatímco Václav Peleška na 155 milionů.

„Oba posudky byly sice odlišné, ale jenom proto, že byly vypracovány podle jiné metodiky,“ vysvětlil Tomáš Hybner, náměstek karlovarské primátorky.

Umělecký mobiliář v lázních odhadl znalec Antonín Rybář na 37 milionů 921 tisíc korun. Celková částka, za niž Karlovy Vary Císařské lázně prodávaly, tak zněla na 97 milionů 704 tisíc. Karlovarskému kraji jako přímému zájemci je město následně odprodalo za jedno procento z ceny a za náklady z převodu objektu, tedy za šest milionů korun. Karlovým Varům pak krajské zastupitelstvo poskytlo investiční dotaci ve výši 93 milionů korun.

Karlovarský kraj hodlá z Císařských lázní vybudovat Krajské muzeum.

„Cílem je objekt stavebně revitalizovat a následně zde situovat některé kapacity Krajského muzea. Hodláme zde zřídit novou muzejní expozici vztahující se k tématu lázeňství, galerijní prostory, multifunkční sál pro 507 osob, kavárny pro 140 a 120 osob, informační centrum a zázemí pro Karlovarský orchestr,“ stojí v usnesení krajské rady. Ta zároveň doporučila, aby kraj podal žádost i financování předmětné akce do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

Karlovarský kraj zároveň vypsal výběrové řízení na příspěvkovou organizaci Císařské lázně, do něhož se přihlásilo třináct uchazečů. „To už bylo sice uzavřeno, ředitel ale dosud nebyl jmenován,“ uvedla Jana Pavlíková, krajská mluvčí.To přivítal také náměstek Tomáš Hybner. „Tyto posty by měla obsazovat nově jmenovaná krajská rada,“ uvedl.