„Rozhodně je potřeba zvýšit informovanost lidí. Proto se pořádají podobné akce. Recyklace je totiž více důležitá, než si mnozí lidé myslí. Je potřeba podávat informace dětem odmalička, aby se osvěta ještě zvýšila,“ uvedla manažerka Hana Ansorgová ze společnosti ASEKOL, která se sběrem elektroodpadu intenzivně zabývá.

Karlovarský kraj patří mezi nejméně pilné kraje v počtu odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů. Na jednoho obyvatele kraje připadlo podle statistiky za první pololetí letošního roku méně než kilogram odevzdaného elektroodpadu. „Přesto lze hovořit o úspěchu, v kraji došlo oproti minulému roku ke zlepšení o patnáct procent,“ konstatoval k tématu Petr Keřka, náměstek karlovarského primátora.

Problémem, který zvyšuje nároky na recyklaci elektroodpadu, je také to, že se stále zkracuje a urychluje obměna elektrospotřebičů. „Podle našich výzkumů spotřebitelského chování měníme počítač průměrně po čtyřech letech a mobilní telefony dokonce každých třicet měsíců. Tato tendence bude ještě sílit,“ potvrdila k důležitosti recyklace Ansorgová.