Takřka 200 milionů euro z integrovaného operačního programu rozdělovalo na sklonku března ministerstvo pro místní rozvoj. Karlovy Vary jsou jedním z 41 měst celé České republiky, jemuž se podařilo uloupnout si z této částky svůj díl. Konkrétně 3,2 milionu euro.

Prostředky město využije na zvelebení Staré Role.

„Šedesát procent této částky použijeme na renovaci zeleně, parkovišť a prostranství mezi panelovými domy,“ uvedl Tomáš Hybner, náměstek karlovarského primátora. Ze zbylých 40 procent se pak mohou radovat majitelé panelových domů. „Ti už se hlásí, že by chtěli dotaci využít,“ řekl Hybner.

Prostředků mohou majitelé paneláků využít například na zajištění konstrukční stability objektů, nebo na výměnu výtahů. „Informace o tom, jak se k evropským penězům dostat, najdou zájemci na internetových stránkách magistrátu města www.mmkv.cz,“ upozornil zájemce náměstek.

Soukromí žadatelé o dotaci však budou muset počítat se spoluúčastí. Ta by se podle Hybnerových slov měla pohybovat mezi 55 a 60 procenty z celkové výše investice.

„Město se při investicích do veřejných projektů bude finančně spolupodílet 7,5 procenty,“ upřesnil Hybner. Prostředky by měly na jednotlivé projekty začít plynout podle předpokladů na počátku roku 2010. „Snadnější to bude u projektů města,“ doplnil Hybner.

Stará Role chce už několik let získat statut samostatné městské části.

Podle Jana Vigha, jednoho z iniciátorů „odtržení“ této části Karlových Varů, je zmiňovaná částka spíše než účinnou pomocí plácnutím do vody. „Připomíná mi to spíše předvolební guláš,“ posteskl si.

Stará Role leží podle Vighových slov už řadu let na pokraji zájmu vedení města. „Vždyť poslední větší investicí byla někdy v polovině devadesátých let rekonstrukce hřiště. Od té doby do Staré Role město neinvestovalo ani korunu. Vše, co zde nově vzniklo, tedy nové byty a infrastruktura, vyrostlo buď za státní, nebo soukromé peníze,“ vysvětlil svůj názor. „Kde jsou slíbené investice do komunikací a chodníků? Prostředky určené na rekonstrukci ulice Závodu míru město převedlo na jinou akci! A kde je slibované zlepšení bezpečnosti? Běžte se do Staré Role podívat večer,“ rozohnil se Vigh.

Myšlenka na vznik samostatné městské části Starorolské ještě zdaleka neopustila. „V současné době zvažujeme jakým stylem dále postupovat. Jednou z možností je referendum mezi obyvateli Staré Role,“ doplnil Jan Vigh.