Cena pozemků po patřičné změně územního plánu může rapidně stoupnout. Přesvědčila se o tom i samotná šéfka karlovarského stavebního úřadu Ivana Doubová, která na tom vydělala miliony. Parcely o rozloze více než šest hektarů za přibližně 350 tisíc korun prodala vloni na jaře za 26,5 milionů korun. Pomohla jí k tomu právě změna územního plánu, kterou odsouhlasili zastupitelé v prosinci roku 2007.

Doubová má přitom pod sebou i územní plánování města a všechny změny v územním plánu, tedy i u svých pozemků, předkládá k souhlasu zastupitelstvu. Ta jako soukromá osoba získala pozemky v restituci ve Staré Roli.

Parcely měly původně, tedy do změny územního plánu, charakter travnatého porostu. Pak se z nich staly lukrativní stavební parcely, jež Doubová nabídla loni v dubnu k prodeji a vydělala na nich miliony. Pozemky nyní vlastní společnost MT Group s podnikateli z Gruzie. Na zhodnocení pozemků, k němuž došlo, Deník upozorňoval už v listopadu 2007. Tedy před tím, než zastupitelé změny územního plánu schválili. „Na pozemky už mám smlouvu o smlouvě budoucí kupní,“ uvedla tehdy úřednice Doubová.

Tuto smlouvu manželé Doubovi uzavřeli se společností Simply Invest. Ta, ačkoliv měla na pozemky předkupní právo, je nakonec stejně nezískala.

„Takto to ale bylo celé od začátku připravováno. To naše společnost vyřizovala všechna jednání, to my jsme iniciovali změnu územního plánu,“ poznamenal jednatel Simply Invest Pavel Buchar a pokračoval: „Ano, víme, že je nakonec koupila společnost MT Group. Vždyť právě pro ni jsme pozemky připravovali.“

Na dotaz, zda to znamená, že změnu územního plánu iniciovala Simply Invest už s vědomím, že pozemky získá MT Group, už ale nechtěl Buchar odpovědět. „Jsme vázáni smlouvou. Tyto věci nechci řešit po telefonu,“ podotkl.

Sama Doubová na této transakci nevidí nic špatného. „To je diskriminace. Já nemám jako úředník žádná práva jako občan? O změnu územního plánu na pozemky jsem nežádala já, ale firma, a vše šlo legislativní cestou,“ odmítla jakékoliv pochybení.

Podle karlovarského právníka Martina Tocika by byla celá transakce právně čistá pouze v případě, kdy by v ní nefiguroval karlovarský stavební úřad. „Jde o veřejnou organizaci, v níž figuruje tatáž osoba, která pozemky vlastnila. V tomto případě by se mohlo jednat o střet zájmů,“ uvedl Tocik.

Pochybnosti, zda bylo všechno morální a zákonné, nevyloučil ani sám primátor Werner Hauptmann (ODS).

„Na jednu stranu musím chápat, že paní Doubová má soukromé právo nakládat se svým majetkem. Na druhou stranu je to ale vedoucí stavebního úřadu. Je proto diskutabilní, zda nevyužila ve svůj prospěch informace z úřadu,“ konstatoval primátor, který chce k případu zjistit co nejvíce informací.

Aktivity Doubové kritizuje i karlovarská opozice.

„V případě, že člověk ze své pozice může ovlivnit průběh řízení při změně územního plánu, která mu přinese majetkový prospěch či jakékoliv jiné zvýhodnění, potom je to minimálně z morálního hlediska špatně,“ uvedl Petr Kulhánek (KOA). Podle něj není pochyb o tom, že stavební úřad má při změně územního plánu jednu z hlavních rolí.

„Konečné slovo má sice zastupitelstvo, to však rozhoduje na základě informací připravených také stavebním úřadem. Z tohoto důvodu vidím v tomto případu jednoznačný konflikt, kterému se jistě dalo předejít. Stalo se však vůči transparentnosti celého procesu to nejhorší. Nic. Jelo se tichou cestou střetu zájmů s nadějí, že kolize nevyplave na povrch,“ zdůraznil Kulhánek.

V kupní smlouvě s firmou MT Group se prodávající Ivana Doubová navíc zavázala, že bude–li rozhodnutí příslušného správního orgánu o změně územního plánu Karlových Varů umožňující výstavbu rodinných domů na pozemcích ve lhůtě jednoho roku ode dne uzavření smlouvy pravomocně zrušeno nebo změněno tak, že bude obsahovat zásadní omezení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit výstavbu rodinných domů na pozemcích, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

Změny v územním plánu

Na podzim roku 2007 zastupitelé schválili změnu územního plánu na některých pozemcích. Šlo hlavně o lokalitu Doubí a Stará Role. V Doubí o změnu na nejvíce pozemků žádal Radek Zamrzla (ODS), člen územní komise města, ve Staré Roli to byli manželé Doubovi. Radní tehdy nezajímalo, kdo o změnu žádá. „Opravdu nás to nezajímá,“ uvedl Petr Keřka (ODS).