I když měření nepatří mezi priority práce strážníků, jejich velitel Marcel Vlasák věří tomu, že novela zákona, kterou by městská policie přišla o tuto možnost, neprojde.

„Návrh zákona spatřil světlo světa, aniž by kdokoliv jeho znění konzultoval s těmi, kterých se jeho uplatnění v praxi nejvíce dotkne. Tedy s představiteli měst a obcí, případně s kolegiem ředitelů městských policií,“ konstatoval Vlasák.

To, aby strážníci měřili, má přitom podle jeho slov podporu jak ve vedení měst, tak na Ministerstvu vnitra a Policii České republiky.

„Statistiky hovoří jasně. I když mezi lety 2006 a 2007 vzrostl počet mrtvých na silnicích ve městě, stále je na nižší úrovni než v roce 2005. Na silnicích mimo města ale počet mrtvých stoupá. Jedním z důvodů tohoto stavu je i fakt, že strážníci ve městech měří,“ vysvětlil velitel karlovarské městské policie.

Druhou otázkou je ekonomická stránka věci. Karlovy Vary mají jediný mobilní radar, který z větší části zaplatil svou dotací stát.

„Jsou ale města, která do měřicích zařízení investovala miliony korun. Tyto peníze by schválením zákona přišly vniveč,“ řekl Vlasák.

Karlovarští strážníci provádějí měření rychlosti třikrát až čtyřikrát měsíčně.

„Dohromady stráví naši lidé s radarem maximálně dvacet hodin měsíčně. Nejsou to tedy akce, které by strážníky enormně časově zatěžovaly. Prioritou pro nás stále zůstává veřejný pořádek,“ konstatoval Vlasák.

O tom, že veřejný pořádek v Karlových Varech je prioritou práce strážníků, svědčí podle Vlasákových slov i fakt, že městská policie odmítla několik žádostí okolních obcí, které chtěly, aby radar strážníci nasadili také u nich.