Po letech pátrání po vlastníkovi toužimského zámku, marných žádostech o opravu zdevastovaného objejektu a posléze právní žalobou na neplatnost smlouvy o prodeji Toužim konečně uspěla. Zámek, který je dominantnou tohoto města, se vrací zpět do jeho majetku.

„Soud určil, že vlastníkem zámku je město Toužim, ale toto rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. K tomu by mělo dojít začátkem příštího týdne,“ vysvětlila právnička věra Říhová.

Zámek doplatil na prodeje v 90. letech 20. století

Toužimský zámek doplatil na překotné prodeje v devadesátých letech. „V roce 1998 si jej od města odkoupil český obchodník Sirotek za 197 tisíc korun. Do opravy a rekonstrukce zámku se nový majitel ale nikdy nepustil,“ uvedl starosta Antonín Vrána.

V roce 2001 tak zámek znovu mění majitele. Památkově chráněný objekt si kupují ruští investoři. Na četné žádosti města, aby nový vlastník, společnost Bussines Rabi, rozpadající se zámek zabezpečila, protože padající střecha a zdivo ohrožovaly místní lidi, se město dozvědělo, že firma si vůbec není vědoma toho, že by byla majitelem objektu.

Protože pátrání po vlastníkovi bylo neúspěšné a devastace zámku pokračovala, Toužim podala žalobu na neplatnost kupní smlouvy a určení vlastníka. A uspěla.

Danajský dar a co s ním dál

Nyní toužimští řeší, co se zámkem dál. „je to vlastně takový danajský dar. Zámek je v havarijním stavu. Střecha u horního zámku chybí úplně, měděná krytina na dolní budově je rozkradena. Jenom přikrytí objektu nás stálo 700 tisíc korun. Opravu celého zámku odhadujeme na 160 milionů korun. Ale kde bychom je vzali?“ vysvětluje starosta Vrána.

Jednou z variant dalšího využití objektu je podle Toužimských zřídit zde dům pro seniory. „Chtěli bychom najít investora. Pokud ale zámek prodáme, pak za přísných smluvních podmínek. O tom všem ale musíme ještě jednat,“ zdůraznil starosta.

Opačný názor na další využití zámku mají někteří toužimští zastupitelé. „Zámek by měl zůstat městu. Prodeje už jsme několikrát zažili a víme, jak dopadly. My bychom uvítal stejný model, jaký uplatnil například Loket. Ten zřídil pro zámek obecně prospěšnou společnost a ta hospodaří ve vlastní režii. Je to všechno věc diskuze a sjednocení názorů,“ uvedl Jiří Schierl.

Přestože odborníci památkové péče přiznávají, že další využití zámku bude pro Toužim pekelný problém, jsou rádi, že objekt je znovu ve vlastnictví města. „Otevírá se cesta k jeho dalšímu využití. To je velmi dobrá zpráva,“ uvedl Roman Procházka, šéf Národního památkového úřadu v Lokti.

„Jsem rád, že to podařilo. Otázkou, je co se zámkem dál. Ale výborné je, že se s ním vůbec dá něco dělat,“ dodal archeolog Jiří Klsák.