V Karlových Varech má do budoucna přibýt městských tržišť. Rada k tomu pověřila městskou společnost KV City Centrum. Ta už vytipovala, že vhodnou lokalitou pro vybudování tržiště je například Krymská ulice v Tuhnicích.

Radní minulý týden už schválili uzavření nájemní smlouvy na pozemky v Krymské ulici, a to mezi městem a KV City Centrem.

Obyvatelům Tuhnic, kteří už dali vedení města jasně najevo svůj nesouhlas s realizací herny firmy Linas Trade Group rovněž v Krymské ulici, se ale takové plány KV City Centra nezamlouvají. Připomínají, že podobný záměr měla radnice už v minulosti, ale na základě protestní petice občanů od něho vedení města nakonec upustilo.

Tato informace je obsažena i v důvodové zprávě, která byla součástí schvalovaného materiálu minulý týden. Přesto náměstek Petr Keřka (ODS) tvrdí, že o žádném nesouhlasném postoji občanů nic neví.

V důvodové zprávě se píše: „Návrh na umístění tržiště byl projednán na koordinační poradě vedoucích odborů magistrátu 11. listopadu 2008 s následujícím stanoviskem: záměr je v rozporu se zpracovanou studií na úpravu ploch ve veřejném zájmu. Záměr byl již v minulosti zpracován a vypuštěn na základě negativní reakce občanů.“

„Nevím nic o tom, že by s tržištěm lidé před lety nesouhlasili. Vím pouze o tom, že protestovali proti herně ve výměníku,“ tvrdil Keřka.

Společenství vlastníků Krymská 39 krátce poté, co o záměru ve stručnosti informoval Deník, už napsalo kritický dopis primátoru Werneru Hauptmannovi (ODS). V něm předseda společenství Josef Knobloch zmiňuje několik zásadních momentů a požaduje na ně odpověď: „Kdy a na základě čeho vzešel „nápad o zřízení tržiště“ v Krymské ulici? Proč se tímto nápadem rada vůbec zabývala, když v minulosti na základě petice a nesouhlasu občanů již byl tento nesmysl zamítnut? Kteří radní lobují za společnost KV City Centrum, která je propojena s Linas Trade Group? Proč má být znehodnoceno jedno z mála klidových míst, kde je i zákaz vjezdu motorových vozidel, veřejná zeleň a dvě mateřské školy, před nimiž má být tržiště umístěno? Domnívají se radní a jednatel KV City Centrum, že tímto nesmyslným záměrem zastupují a chrání zájmy občanů?“

Radní a jednatel společnosti KV City Centrum Martin Zeman (ČSSD) zatím nedokázal říci, kdy bude tržiště v Krymské ulici zřízeno a kdo ho bude provozovat. „Na jeho provozovatele vypíšeme výběrové řízení,“ uvedl Zeman.

Náměstek Keřka upřesnil, že v Krymské ulici může být umístěno maximálně patnáct stánků. „Až KV City Centrum získá povolení od všech dotčených orgánů, může být tržiště realizováno,“ vysvětlil s tím, že společnost KV City Centrum má platit městu za pronájem plochy půl milionu ročně.

KV City Centrum má od města pronajaté i tržiště ve Varšavské ulici, jež podnajala právě firmě Linas Trade Group. Jenomže ta ho dále podnajala Nguyenu Hongu Tuyenovi, který stánky dál pronajímá trhovcům.

Podle právníka Karla Jelínka je takový vztah nelegální, protože zákon zná jen pronájem a podnájem, a další nájemní vztahy zakazuje. Trhovci proto podali na šéfy KV City Centra a Linas Trade Group už trestní oznámení.

Na dotaz, jak bude vedení města hlídat nájemní vztahy v Krymské ulici, Keřka odpověděl: „Další nájemní vztahy hlídat nemůžeme.“

Viktor Linhart, šéf firmy Linas Trade Group, opět odmítl s Deníkem hovořit.