Zatímco ještě toto pondělí radní a jednatel KCC Martin Zeman (ČSSD) hovořil o tom, co vše je pro relizaci udělat, o den později už rada města právě na základě žádosti KCC rozhodla, že od záměru budování tržiště v Krymské ulici město ustoupí.

„Proč jsme se tak rozhodli? Abychom mohli zahájit oficiální jednání ve věci budování tržiště například se stavebním úřadem, museli bychom změnit studii architekta Vondráčka. A my víme, že tuto studii měnit nemůžeme,“ vysvětloval ve čtvrtek Zeman.

Informace o studii Františka Vondráčka už byla ale obsahem materiálu, na základě kterého radní realizace tržiště 24. března schválili.

V důvodové zprávě se o ní píše: „Návrh na umístěni tržiště byl projednán na koordinační poradě vedoucích odborů magistrátu města dne 11. listopadu 2008 s následujícím stanoviskem: záměr je rozporu se zpracovanou studií na úpravu ploch ve veřejném zájmu (studii zpracoval ing.arch. Vondráček). Záměr byl již v minulosti zpracován a vypuštěn na základě negativní reakce občanů.“

Proč tedy vedení KCC vzalo v potaz tyto závěry až nyní? „Oslovili nás lidi, že tam tržiště chtějí. Jsou ale tací, kteří ho tu nechtějí. Situace jsme přehodnotili a rozhodli se, že nemá cenu jít proti lidem,“ uvedl radní Zeman.

Lidé, kteří se na redakci v této věci obrátili, tak zásadní změnu vítají.

„Je už jedno, z jakého důvodu vedení města záměr přehodnotilo. Podstatné je, že se tržiště realizovat nebude. Petici na radnici stejně ale pošleme. Chceme mít jisté záruky do budoucna, aby už žádný politik nemohl říci, že neví nic o tom, že proti tržiští mají lidé výhrady,“ dodal Petr Chalupa z Tuhnic.