V rámci výběrového řízení na zhotovitele pavilonu akutní medicíny v karlovarské nemocnici obdržel Karlovarský kraj celkem tři námitky uchazečů účastnících se výběrového řízení proti úkonům zadavatele, tedy Karlovarského kraje.

„Dvě z nich byly od společnosti UNISTAV. Na základě odborného právního rozboru kraj tyto námitky zamítl. Z toho důvodu se společnost odvolala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS),“ uvedla Jana Pavlíková, krajská mluvčí.

Dodala, že krajský úřad obdržel od ÚOHS vyrozumění o tom, že ÚOHS zamítl návrh na vydání předběžného opatření, které by podle zákona zadavateli zakazovalo uzavřít smlouvu v zadávacím řízení nebo by znamenalo pozastavení zadávacího řízení.

„Ve věci námitky společnosti UNISTAV by měl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnout podle našich informací během čtrnácti dnů,“ vysvětlila krajská mluvčí.