Karlovaráci je ale předstihli. Už vloni strážníci řešili případ, kdy jeden z obchodníků v ulici Závodu míru vyvěsil kartonovou ceduli s upozorněním na radar.

„Strážníky překvapilo, že řidiči kolem měřicího zařízení projížděli přímo ukázkově. Teprve později se dozvěděli o varování,“ uvedl Marcel Vlasák, velitel karlovarské městské policie.

Na otázku, jak hodnotí záměr, že by měřený úsek měl být označený varováním, Vlasák odpověděl: „Pokud by to měla být pevná dopravní značka, nejsem proti. Je na řidiči, aby si uvědomil, že tam, kde není, může jezdit jako pilot Formule 1. Přenosné cedule by ovšem byly problémem. Pokud bude dál od radaru, musíme zajistit, aby s ní nikdo nemanipuloval. Otočit ji může kdokoliv. A pokud by byla na dohled strážníka, nebude varování řidičům nic platné, protože v tom okamžiku už bude změřený.“

To, že se otázka oprávněnosti strážníků měřit rychlost opět dostala na pořad jednání, Vlasák kvituje. „Stačí se podívat na situaci na českých silnicích. Překračování maximální rychlosti je jedním z hlavních faktorů neklesající nehodovosti,“ řekl velitel.

Ačkoliv řidiči rychlost překračují hlavně mimo město, ani v zastavěných aglomeracích se rozhodně nechovají jako svatouškové. „Svědčí o tom i statistická data získaná ze tří stacionárních radarů v Karlových Varech,“ podotkl Vlasák.

Navíc v obcích častěji hrozí střety s chodci, které mohou mít fatální následky.

„Města investovala v posledních letech do měřicích zařízení nemalé prostředky. Není přitom pravdou, že by si z pokut vybraných za rychlou jízdu vylepšovala rozpočet,“ doplnil velitel karlovarských strážníků.