„Pietní akce se koná v sobotu 8. května. První částí pietního aktu je uctění památky padlých ruských vojáků během 2. světové války na hřbitově v Drahovicích od 9 hodin. Od půl jedenácté bude pieta pokračovat u památníku padlých amerických vojáků u hotelu Thermal,“ uvedla Michaela Kousalová, mluvčí magistrátu.

Pietních akcí se zúčastní zástupci magistrátu, Karlovarského kraje, Českého svazu bojovníků za svobodu, ruského konzulátu a dalších organizací, kteří uctí památku zesnulých vojáků položením věnců a projevy.

K již 65. výročí osvobození Československa se ve Dvořákově sále v Lázních III v 19,30 uskuteční slavnostní koncert Karlovarského symfonického orchestru. Dirigování se ujme Jiří Stárek a na programu jsou skladby Aarona Coplanda Appalačské jaro, Samuela Barbera Adagio pro smyčce, Modesta Petroviče Musorgského Obrázky z výstavy Kartinky. Vstupné je 100 korun.