My jsme se proto zeptali Jana Kopála, mluvčího karlovarského magistrátu:

Jaká je na karlovarském magistrátu v současné době situace? Mají nezaměstnaní dost práce? Je situace lepší, horší, nebo stabilní?

Nezaměstnané registruje v první řadě úřad práce, my je evidujeme s určitým zpožděním, kdy tito lidé přejdou do režimu dávek pomoci v hmotné nouzi. Klientů pobírajících tyto dávky po určitou dobu, kteří by mohli vykonávat veřejnou službu pro udržení výše dávek, registrujeme dlouhodobě přes tři sta a tento počet se v poslední době dramaticky neměnil. Situace tedy zůstává víceméně stejná. Znovu ale upozorňuji, že možné změny v nezaměstnanosti se v tomto počtu projeví až s delším odstupem.

Kolika lidem radnice nabídne možnost využití veřejné služby? Využije například dobrovolnické práce nebo lidem nabídne větší množství rekvalifikačních kurzů?

Veřejná služba je možností, kterou obce mohou příjemcům dávek nabídnout, pokud mají pro takovou službu využití. Město Karlovy Vary chce v první fázi nabídnout tuto možnost přibližně padesáti osobám měsíčně. Po prvních měsících pak chceme vyhodnotit, jestli se veřejná služba setkala s odpovídajícím zájmem ze strany klientů, či zda je potřeba kapacitu zvýšit, či snížit.

Klienty oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi také informujeme o aktuální nabídce míst pro dobrovolníky, a to ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Vlaštovka Karlovy Vary, které je registrovaným zprostředkovatelem dobrovolnické služby. Shromažďuje nabídky dobrovolnických míst a tato zprostředkovává. Co se týče rekvalifikačních kurzů a dalších opatření aktivní politiky zaměstnanosti, ty organizuje úřad práce.

(red)