Unikát evropského formátu. Odborníci z Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Praze odhalili na hradišti Vladař u Žlutic pozůstatky dvou vodních cisteren. Dřevěné konstrukce jsou dva a půl tisíce let staré, dendrochronologická analýza je datuje do první poloviny pátého století před naším letopočtem.

„Jedná se o opravdu unikátní nález. Dubové dřevo použité na stavbu cisteren pochází ze stromů pokácených v letech 480 a 463 před naším letopočtem, což jsme zjistili z výsledků dendrochronologické analýzy,“ řekl archeolog Miloslav Chytráček z Archeologického ústavu Akademie věd, který vede výzkum na Vladaři.

Archeologický ústav prováděl výzkum na akropoli hradiště v rámci projektu, který skončil v roce 2006. Ještě téhož roku se pracovníci karlovarského muzea a členové občanského sdružení Vladař dozvěděli, že v 80. letech se na louce u dětského tábora někdo pokoušel vyhloubit rybníček a přitom našel nějaká stará dřeva, která ovšem zatajil. Na toto místo se vydali a sondami objevili dřevěné konstrukce.

Další výzkum na tomto místě odhalil pozůstatky dvou velkých vodních cisteren. Z té první zůstala pouze rohová část, druhá se ale zachovala téměř celá. Aby ji její tehdejší konstruktéři mohli sestavit, museli vyhloubit stavební jámu o rozměrech přibližně 10 × 11 metrů.

Nyní se archeologové chystají část odhalené vodní cisterny rozebrat. Po vyřízení potřebných formalit nechají dřevěné trámy převézt do Švýcarska, kde budou odborně zakonzervovány.

„Objevili jsme zde ale i další zajímavé nálezy. Našli jsme například keramiku, opracované dřevo, také zvířecí kosti a zbytky dřevěných nádob a košíků“ řekl vedoucí výzkumu Miloslav Chytráček.

Grant na obnovu výzkumu získala Akademie věd ČR v loňském roce. „Výzkum má nyní mezinárodní charakter. Záměrem je zachovat co v nejlepším stavu tyto unikátní nálezy. Protože nález poputuje mimo hranice Evropské unie, musí se ještě vyřídit potřebná povolení od Ministerstva kultury. Poté budeme moci dřevo předat ke konzervaci do muzea ve švýcarském Lausanne,“ pokračoval Chytráček.

„Konzervace potrvá asi rok, poté se s objevem bude moci seznámit široká veřejnost,“ dodal archeolog.

Vzhledem k tomu, že hradiště se nachází na území Karlovarského kraje, je nález jeho majetkem a stane se součástí sbírek Muzea Karlovy Vary. Historické dřevěné artefakty budou nejspíše umístěny v Západočeském muzeu v Plzni.

Archeolog karlovarského muzea Jiří Klsák považuje tento nález za velmi významný. „Nálezy na Vladaři svým významem přesahují hranice regionu a my jsme rádi, že Muzeum Karlovy Vary se může na těchto pracích podílet,“ řekl Klsák.