„Na této škole se dělá spousta věcí, s nimiž nesouhlasíme. Nevíme, kam dříve skočit, a na co sáhneme, o tom máme jiné představy,“ uvedl Jiří Drábek, předseda správní rady. Zdůraznil, že školu chtělo nové vedení obnovit personálně a ekonomicky vyčistit. „A to aniž bychom tušili, co se dělo na plzeňských právech. Už dříve jsem s nadsázkou uvedl, že nebudeme B mužstvem plzeňských práv,“ vysvětlil.

Drábek společně s rektorem Pavlem Švejdou popřeli, že by existovala domluva s plzeňskou právnickou fakultou, podle níž byla karlovarská škola často přestupní stanicí na plzeňská práva.

Podle rektora Pavla Švejdy na této škole nikdy nebyl v pracovně právním vztahu ani Milan Kindl, ani Stanislav Gross nebo Ondřej David.

„Osobně jsem to kontroloval v materiálech. Nedovedu si představit, že by zde nadále působil Jaroslav Zachariáš. Smlouva mu končí v říjnu a chceme se s ním domluvit, aby odešel po vzájemné dohodě,“ uvedl rektor. Školu opustí také Ivan Tomažič. „Tomu smlouva na dobu určitou vypršela koncem srpna a my už ji neobnovíme. Vedením katedry správního práva pověřujeme Jiřího Rajchla,“ vysvětlil rektor.

Dodal, že netuší, proč Tomažič dělal, co dělal. „Uznávám ho jako odborníka. U studentů měl vždy respekt a na výuku byl náročný,“ poznamenal rektor.

Na škole bude dále působit Eduard Bruna, advokát, který zastupoval Jiřího Čunka a zaměstnával Stanislava Grosse a jehož disertační práce chyběla v knihovně plzeňské fakulty. „Je členem nově jmenované akademické rady. Není důvod to udělat jinak,“ zdůraznil rektor. Brunovu disertační práci ale bude chtít vidět.

Karlovarská vysoká škola letos slaví desetileté výročí. Studium zde zahájilo 460 studentů, nyní je jich 1 293 a podle Martina Sedlára, člena správní rady, nikdo z nich nebyl rychlostudentem. Ze 120 profesorů působí dvanáct na plzeňských právech.