Ve čtvrtek nás o tom informoval senátor za Karlovarsko Jan Horník, který je zároveň krajským zastupitelem. Ve výzvě senátorů KOD, jehož je Jan Horník členem, mimo jiné stojí:

Obcházení zákona krajskými samosprávami je velmi závažný problém, a to ze dvou hledisek:

1. Zřejmě způsobí neplatnost zvolené konstrukce formou darovacích smluv, neboťmimojiné podle ustanovení § 39 Občanského zákoníku je neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází. Dopad na tzv. obdarované občany, na povinnost krajů vymáhat neoprávněně vyplacené dary zpět, na vztah krajských zdravotních zařízení se zdravotními pojišťovnami, na odpovědnost orgánů kraje včetně osobní odpovědnosti majetkové a trestní nelze v tuto chvíli ani domyslet.

2. Způsobí obrovské škody morální — jak vyžadovat dodržování zákona a jeho neobcházení občany, když volené orgány krajů vymýšlejí rafinované způsoby, jak zákon obejít a vytvořit zdání legálnosti?!

Obcházení platného zákona není zdůvodnitelné ani volebním vítězstvím. Prosazování politických názorů musí probíhat v souladu s Ústavou a zákony České republiky. Krajská zastupitelstva jsou vybavena zákonodárnou iniciativou, takže bylo a je možné splnit volební slib týkající se poplatků ve zdravotnictví zcela legální a zákonnou cestou.