Účelem příjezdu dobrovolníků je pomáhat ve dvou velmi zajímavých projektech. „V Bečově a Nežichově se ve dnech 1. 8. - 14. 8. 2010 bude konat už čtvrtý workcamp. Mladí lidé dorazili, aby v rámci projektu INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA) a organizací Berkut a Cesta z města pomohli obnovit Bečovskou botanickou zahradu a ruinu kostela sv. Blažeje v Nežichově,“ uvedla jedna z vedoucích projektu Iveta Černá.

Šestnáct mladých lidí, kteří se rozhodli věnovat svůj volný čas dobrovolné práci v Česku, bude nejprve čistit zarostlé plochy, upravovat stezky a vytvářet nové atrakce pro dětské hřiště v areálu botanické zahrady a po týdnu se přesunou na rodinnou farmu Belina v Nežichově, kde budou společně s organizací Cesta z města pracovat na údržbě ruiny poutního kostela svatého Blažeje a obnově naučné stezky, jež vede kolem tamního rybníka.

„Ve volném čase bude skupina dobrovolníků poznávat krásy kraje. V plánu mají návštěvu zámku v Bečově nad Teplou, kláštera v Teplé, ale také města Karlovy Vary a některých z místních lázní,“ dodala vedoucí.

Podle ní budou dostatek času návštěvníci mít nejen na pěší túry po místních kopcích, ale především na to, aby se vzájemně poznávali. „Nejzajímavější na podobných projektech je osobní zkušenost s lidmi z jiných kultur. Co určitě také zajímá dobrovolníky z jiných zemí, je to, že mají poměrně vzácnou možnost poznat Česko očima místních,“ říká Iveta Černá.

INEX-SDA, pod jehož záštitou budou dobrovolníci na místě pomáhat, je neziskovou organizací, která se dobrovolnictvím zabývá již od roku 1991. INEX-SDA přijímá zahraniční dobrovolníky na krátkodobé i dlouhodobé projekty u nás a stejně tak umožňuje českým dobrovolníkům vyjet za dobrovolnictvím do zahraničí. Cílem projektů v České republice je podpora venkova, pomoc místním komunitám, řešení ekologických problémů nebo pomoc při rekonstrukci historických objektů, jako jsou staré hrady nebo právě ruiny kostelů.

Dobrovolnický projekt připravil INEX-SDA ve spolupráci s místními organizacemi Berkut a Cesta z města. Berkut se už od roku 1998 věnuje ochraně přírody a environmentální výchově. V rámci svých aktivit se mimo jiné starají o renovaci botanické zahrady v Bečově nad Teplou, která je naplánovaná na mnoho let, anebo vytvářejí naučné stezky po okolí. Organizace Cesta z města byla založena v roce 2007. Věnuje se především podpoře cestovního ruchu jižního Karlovarska.