Zastupitelské kuriozity

Městu chybí azylový dům pro ženy. Na to upozornil zastupitel Jiří Kotek (SNK/ED). Náměstkyně Jana Petříková uvedla, že objekty už město tipuje a s tímto novým zařízením počítá.
(Možná tam bude dělat někdy ředitelku.)

Město šetří. Karlovarští zastupitelé nerozhazují peníze plnými hrstmi, ačkoliv to tak mnohdy vypadá. Například obecně prospěšné společnosti České lázně v Evropě zas odmítli poskytnout neinvestiční dotacive výši 750 tisíc korun. Nelíbilo se jim nekonkrétní zdůvodnění požadavku na tuto částku. V něm znělo, že České lázně v Evropě je chtějí utratit za účelem vědy a výzkumu. Přesto tato společnost může příspěvek získat. Pokud specifikuje smluvní požadavky a nebude městu nabízet na Lázeňský festival, který hodlá za tyto peníze pořádat, deset VIP vstupenek a volný vstup na festivalové akce.
(Příště minimálně sto VIP vstupenek a podrobný rozpis večírků. Možná to vyjde.)

Náměstek Petr Keřka má zpoždění. Výbor pro urbanistiku a památkovou péči visí ve vzduchoprázdnu. Zastupitel Jaroslav Růžička sice splnil úkol a dodal podklady, náplň měl ovšem zajistit náměstek Petr Keřka.Ajak přiznal, to se nestalo. Proč? To nikdo neví. Radnice je na tyto informace skoupá.
(Možná méně tlačit na pilu a náměstek se smiluje.)

Vy tady už nebydlíte. Náměstek Tomáš Hybner poněkud šokoval svou větou, že v lázeňském centru nebydlejí Karlovaráci. A kde tedy bydlíme?“ ptali se opaření Karlovaráci.
(Oni tam ale spíše přežívají.)

Koaličníci vracejí úder

Nevraživost mezi členy ODS a karlovarské opozice pokračuje a stupňuje se. Když se v úterý na zastupitelstvu řešil nový jednací řád, který se nelíbil právě opozici, náměstek Petr Keřka (ODS) na to reagoval: „Kdyby kolegové z opozice, kam je umístily volební výsledky, chtěli svědomitě pracovat, tak by nemohli předložit bod 87 o mateřince v ulici Krále Jiřího, o kterém není možné hlasovat.“

To se ale nelíbilo Jiřímu Kotkovi (SNK/ED). „Zaznamenal jsem tu nějaké výhrady, že jsem nepřipravil podklady pro bod 87. Proti tomu se chci ale ohradit. Já jsem žádal předložení nezkreslených důvodů, které vedly představitele města k rozhodnutí ukončení provozu v této školce. A vy jste to bez mého vědomí a souhlasu dali jako návrh bodu 87. Co jste tím zamýšleli? Chtěli jste snad ze mě udělat pitomce?“ ohradil se zastupitel Kotek.

Do sporu se oba politici dostali ještě několikrát, například i při projednávání prodeje Severky.

„Zaráží mě, jaké má pan Kotek představy o prodeji majetku. Jestli mu je málo za jeden nebytový prostor 370 tisíc, tak jste mohli za vašeho někdejšího působení prodávat domy v lázeňském území za 305 tisíc korun?“ pustil se Keřka do Kotka. A ten na to reagoval: „Pane Keřka, nevím, co si mě neustále berete na mušku. Už na ty vaše výroky a útoky musím reagovat. Já jsem nikdy v žádné funkci na radnici nebyl.“

Právník radnice je koumák

Karlovarská radnice má opravdu zkušeného právníka. Tomáš Vodenka sice na posledním zastupitelstvu seděl za předsednickým křeslem, ale příliš mu to nepomohlo. Alespoň si ale mohl nechat radit od jiného právníka, když byl se svými silami v koncích.

Pomáhala mu totiž samotná primátorka Veronika Vlková (ODS), a to při projednávání prodeje Císařských lázní Karlovarskému kraji. Vodenka totiž nebyl schopen řádně odpovědět, jak by to bylo v případě, kdyby kraj chtěl lázně prodat třetímu subjektu.

„Pak by se městu vrátily za cenu, za kterou ji prodalo,“ vysvětloval. Zastupitelka Monika Makkiehová, která položila právě tento dotaz, tomu nemohla uvěřit. „Pane magistře, to myslíte vážně? Musíte to přece vědět, když jste zpracovával smlouvu,“ divila se Makkiehová. Vodenkovi musela až primátorka Vlková najít ve smlouvě danou pasáž, ze které pak Vodenka citoval, že by město muselo zaplatit i technické zhodnocení.

Právník Vodenka pobavil Makkiehovou i při prodeji Severky, když upozorňovala na to, že ne u všech žádostí bylo zřejmé, kdo o prostory žádá a navrhovala tak, aby přílohou žádosti byla i plná moc. „To je věcí žadatele,“ kontroval na to Vodenka. Makkiehová na něj zůstala zírat: „To nemyslíte vážně. Vždyť my tu schvalujeme prodej a takto ani nemáme jistotu, že to ten nájemce skutečně chce,“ dodala.

(jako, iva)