Stavba karlovarské multifunkční haly pohlcuje stále více peněz, důkazem je konkrétně schválených dalších 78 milionů na změnu elektrorozvodů a audiovizuální techniky.

Městu se ale zřejmě podaří na stavbě něco ušetřit.

Zastupitelé totiž v úterý schválili oddálení termínu na čerpání úvěru, který si Karlovy Vary na stavbu haly vzaly u Komerční banky a jehož výše je 600 milionů korun. Tím by mohlo dojít k úspoře 3 až 4 milionů.

Některým zastupitelům na jednání ale vadilo, že k danému bodu nemají žádné informace a že materiál obsahuje pouze jednu obecnou větu. „V důvodové zprávě je jen jedna věta. Přijde mi zvláštní, abych schvaloval něco, co jsem neviděl. My jsme dokonce ani neviděli původní smlouvu na tento úvěr. Pokud ji někdo z kolegů měl k dispozici, tak má zřejmě jiné zdroje než my,“ poznamenal Jaroslav Růžička (SNK/ED).

Werner Hauptmann (ODS), karlovarský primátor, mu následně vysvětlil, že jednání s představiteli Komerční banky se konalo až v pondělí. „Nevěděl jsem, zda tento materiál budeme skutečně schvalovat. Jde o termín, který hoří, proto bychom měli věc projednat,“ uvedl. Monika Makkiehová (ODS) upozornila na stejný problém jako Růžička. „My jsme zastupitelé a jsme odpovědni za to, co schvalujeme,“ konstatovala Makkiehová. Zastupitel Jiří Kotek (SNK/ED) navrhoval, aby se bod z jednání stáhl a řádně se projednal. „Pokud tento materiál neschválíme, budeme muset úvěr vyčerpat do konce roku,“ připomenul primátor.

Pro posunutí termínu zvedlo ruku 27 politiků. Díky tomu mohou Karlovy Vary stamilionový úvěr vyčerpat až do konce června příštího roku.

Podle Hauptmanna představitelé banky žádost města předběžně schválili. Podstatným datem je ale 29. prosinec. „Do tohoto dne musí být nejpozději podepsán dodatek smlouvy na úvěr. Pokud se to nestihne, budeme muset úvěr vyčerpat na základě stávající smlouvy do konce roku s tím, že budeme platit původní úroky,“ vysvětlil následně pověřený vedoucí odboru ekonomiky Jiří Vyšín. Ten upřesnil, že město z úvěru zatím vyčerpalo jen 50 milionů, stavbu haly zatím financovalo především ze svých prostředků. „Je proto zbytečné, abychom na úvěr sahali nyní a platili tak úroky,“ vysvětlil Vyšín.

Termín splatnosti stamilionového úvěru je rok 2009. Podle původní smlouvy měly úroky činit 38 milionů. Jak Vyšín dodal, Karlovy Vary ušetřily 8 milionů na úrocích už jen díky tomu, že úvěr začaly čerpat až na konci letošního roku. Další miliony mohou ušetřit díky posunutému termínu na červen.