Nové centrum technického vzdělávání v Ostrově by v budoucnu mělo být velmi kvalitním místem pro nejrůznější odborné předměty a také novým sídlem Střední průmyslové školy Ostrov. Práce na této stavbě pokračují podle harmonogramu a první etapa by měla být dokončena k 31. srpnu letošního roku.

Potvrdil to Tomáš Slepička, hlavní stavbyvedoucí firmy Metrostav. „Nyní pracujeme naplno, protože počasí nám dělalo trochu problémy. Ovšem myslím, že harmonogram prací bude dodržen bez větších problémů,“ konstatoval hlavní stavbyvedoucí.

V současné době je prostavěno zhruba 114 milionů korun. „Udělali jsme monolitickou konstrukci přístavby, pracujeme také na omítkách, elektroinstalaci, či venkovní kanalizaci,“ dodal stavbyvedoucí Slepička.

Na pracích se podle něj podílí zhruba 120 pracovníků. „Samozřejmě se to mění podle aktuálních potřeb, ale snažíme se, aby byly práce dělány efektivně a podle toho volíme i počty pracovníků. Zatím se podle mě daří pracovat tak, aby nedocházelo k větším komplikacím,“ doplnil Tomáš Slepička.

„Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního a kvalitního vzdělávacího centra pro obyvatele všech věkových skupin v Karlovarském kraji. Školství je rozhodně jednou z našich priorit,“ uvedl k projektu hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný, který si při pondělním kontrolním dnu školu také podrobně prohlédl a seznámil se s tím, jak práce postupují.

Kontrolního dne se zúčastnil také Vratislav Emler, krajský radní pro školství. „Pokud vše půjde podle plánu, tak by se sem průmyslová škola měla přestěhovat k 1. září 2011,“ nastínil radní pro školství.